Τον «σύντροφο» Πάπα Φραγκίσκο «βλέπει» στο Βατικανό ο Βαρθολομαίος

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση από το Φανάρι:

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανεχώρησεν αεροπορικώς το απόγευμα της Τετάρτης, 23ης Μαίου, εις Ρώμην, προκειμένου ίνα ομιλήση, κατόπιν προσκλήσεως, κατά το εν τη έδρα του Βατικανού διοργανούμενον Διεθνές Συνέδριον με θέμα «New Policies and Life – Styles in the Digital Age».

Σημειωτέον, ότι η Α. Θ. Παναγιότης εκλήθη να κατακλείση τας εργασίας του Συνεδρίου, τελούντος υπό την αιγίδα της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου, μέλλει δε ίνα συναντηθή κατ’ ιδίαν μετ’ Αυτού, όστις θα παραθέση γεύμα προς τιμήν Του.

Ο Πατριάρχης θα έχη επίσης συνάντησιν και μετά του προκατόχου της Α. Αγιότητος Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’ εν τω καταλύματι Αυτού.

Εις την επίσκεψιν ταύτην του Παναγιωτάτου εις Ρώμην την Πατριαρχικήν Συνοδείαν αποτελούν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος, ο Εντιμολ. Άρχων Διδάσκαλος του Γένους κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Καθηγητής Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου, και ο Εντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, εκ των υπαλλήλων των Πατριαρχείων.

Ο Παναγιώτατος θα επιστρέψη, συν Θεώ, εις την Πόλιν αργά το εσπέρας του Σαββάτου, 26ης ιδίου, διά να προστή την επομένην της Θ. Λειτουργίας επί τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής.

Πατριαρχικός Επίτροπος ωρίσθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu