• Αρχική
  • Άρθρα
  • Παλαιά Διαθήκη: Η Γη είναι 5508 ετών, είναι επίπεδη και αντί της Γης κινείται ο ήλιος!!!

Παλαιά Διαθήκη: Η Γη είναι 5508 ετών, είναι επίπεδη και αντί της Γης κινείται ο ήλιος!!!

Όλοι είναι υπεύθυνοι για όσα ξέρουν και όσα δεν ξέρουν.

Ας πούμε πρώτα λίγα λόγια για το τι είναι αυτό που η εκκλησία ονομάζει “Παλαιά Διαθήκη”.

Η “Παλαιά Διαθήκη” είναι ένα σύνολο βιβλίων που αποτελείται από μερικά από τα κείμενα που συνέταξαν από πολύ παλαιότερες χαλδαϊκές και βαβυλωνιακές γραφές κάποιοι γιδοβοσκοί Εβραίοι. Μιλάμε δηλαδή ιστορικά, για κείμενα που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό και τον Πατέρα Θεό Δημιουργό και που οικειοποιήθηκαν οι Εβραίοι από τους Βαβυλώνιους, τα οποία μάλιστα παραποίησαν κιόλας με δικές τους “σάλτσες”. Σε αυτό το σύνολο-μύθευμα βιβλίων, περιέχεται μια περιγραφή γεγονότων κατά την σύναψη μιας διαθήκης, μιας δηλαδή συμφωνίας, ανάμεσα στον βαβυλωνιακό θεό Γιαχβέ, ο οποίος είναι ο Σατανάς, και τους οπαδούς του.

Αυτά τα σατανικά κείμενα που περιέχουν εκατοντάδες αντιφάσεις, αλλοπρόσαλλα πράγματα και ασυναρτησίες, η εκκλησία άρχισε με εγκληματικό τρόπο από τον 4ο μ.Χ. αιώνα να τα θεωρεί ιερά και θεόπνευστα και μάλιστα άνθρωποι που αυτό-ονομάστηκαν φωτισμένοι και η εκκλησία για πολιτικούς σκοπούς τους όρισε ως αγίους για τις υπηρεσίες τους σε αυτήν, έγραψαν εκατοντάδες σελίδες για το πόσο θεόπνευστα και άγια είναι τα κείμενα αυτά, καταρρίπτοντας κάθε λογική.

Η εκκλησία, επομένως, αποδεχόμενη ως ιερό και θεόπνευστο (!!!) το σύνολο βιβλίων που ονόμασε “Παλιά διαθήκη”, μεταξύ των πολλών άλλων :

1) Δέχεται ότι η γη είναι 5508 ετών :

Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα (και) με την επίσημη ιστοσελίδα τού πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η αρχή τού κόσμου τοποθετείται στα 5508 π.Χ. Ο υπολογισμός αυτής της χρονολογίας γίνεται βάσει των ηλικιών των Εβραίων «πατέρων» μας που αναφέρονται στην “Παλιά διαθήκη” και
του γενεαλογικού τους δένδρου, οι ρίζες τού οποίου περιγράφονται λεπτομερώς στην Γένεση (κεφ.5)

Σύμφωνα με τις ως τώρα σημερινές επιστημονικές μελέτες εκτός του πνευματικού σκοταδισμού, η πιθανή ηλικία τής Γης υπολογίζεται περίπου στα 4,5 δις έτη, ενώ μπορεί να είναι και ακόμη μεγαλύτερη.

2) Δέχεται ότι η γη είναι επίπεδη :

Ενδεικτικά :

«Ησαΐας» : 11,12- «καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ἰσραὴλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ἰούδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων (σ.σ : άκρων) τῆς γῆς.»

Μετάφραση : θα υψώσει (ο Γιαχβέ) σημείο εις τα έθνη και θα συγκεντρώσει τους χαμένους του Ισραήλ, και τους διασκορπισμένους Ιουδαίους θα συγκεντρώσει από τα τέσσερα άκρα της γής.

«Δευτερονόμιον» : 28:64 – «Και διασπερεί σε Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη απ’ άκρου της γης έως άκρου της γης..» (σ.σ : πάλι αναφορά στα 2 άκρα της (επίπεδης) γής)

Μετάφραση : Κύριος ο Θεός σας θα σας διασκορπίσει εις όλα τα έθνη, από το ένα έως το άλλο άκρον της γης..

Δείτε επίσης λοιπές αναφορές από τις δεκάδες που υπάρχουν στα εβραϊκά κείμενα και υποστηρίζουν οτι η γή είναι επίπεδη :
«Ιωβ» : 37:3, 38:4-6.
«Ιερεμίας» : 16:19.
«Ιεζεκιήλ» : 7:2.
«Ησαΐας» 48: 12,13.

3) Δέχεται ότι η γη δεν κινείται (αφού σύμφωνα με την “θεόπνευστη” γραφή είναι επίπεδη), αλλά αντίθετα κινείται ο ήλιος. (!) :

«Το να ισχυρίζεται κανείς ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο είναι τόσο εσφαλμένο, όσο το να υποστηρίζει ότι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε από παρθένο».
Ρομπέρτο Μπελαρμίνο (Καρδινάλιος και άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας)

«Εκκλησιαστής» : 1:5,6 – «καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει. Αὐτὸς ἀνατέλλων ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βοῤῥᾶν· κυκλοῖ κυκλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα.»

Μετάφραση 1,5,6 : Ο ήλιος ανατέλλει, ο ήλιος δύει και πάλιν επανέρχεται στον τόπον, από τον οποίον ανέτειλε, ως εάν κάποια δύναμις τον ελκύει. Ο ήλιος ανατέλλει εκεί προς τα βορειοανατολικά και διαγράφων τας κυκλικής τροχιάς του προχωρεί προς τον νότον και πάλιν επανέρχεται εις την βορειοανατολική περιοχήν.

«Παροιμίαι Σολομώντος» : 8:29- «Και ισχυρά εποίει τα θεμέλια της γης.»

 Μετάφραση : Και ισχυρά κατασκεύασε τα θεμέλια της γής.

«Γιεσουάχ του Ναυή» :10 :12,13 : «Και είπεν Γιεσουάχ στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Αιλών. Και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει, έως ημύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών. και έστη ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού, ου προεπορεύετο εις δυσμάς εις τέλος ημέρας μιας»

Μετάφραση : Είπε τότε ο Γιεσουάχ “ας σταθή ο ήλιος επάνω από την Γαβαών και η σελήνη επάνω από την κοιλάδα Αιλών”. Και εστάθη ο ήλιος και η σελήνη, μέχρις ότου ο Θεός απέκρουσε τελείως τους εχθρούς των Ισραηλιτών. Ο ήλιος σταμάτησε ακίνητος στο μέσον του ουρανού. Δεν προχώραγε προς δυσμάς επί μίαν ολόκληρη ημέρα.

(σ.σ : Το βιβλίο των Εβραίων που δέχεται η εκκλησία ως ιερό, δεν λέγεται “Ιησούς” αλλά “Γιεσουάχ” του Ναυή. Το Γιωσούα ή Γιεχωσούα(χ) σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι σωτηρία». Το όνομα Ιησούς, προέρχεται απο την ελληνική λέξη “ίασις” που σημαίνει θεραπεία. Επομένως ο Εβραίος δεν λεγόταν Ιησούς αλλά Γιεσουάχ.

Σύμφωνα με το μύθευμα, ο Γιαχβέ ήθελε να παρατείνει την ημέρα, προκειμένου οι Εβραίοι να προλάβουν να σφάξουν τους εχθρούς τους. Έτσι σταμάτησε όχι τη Γη, αλλά τον Ήλιο, ο οποίος στάθηκε στη μέση του ουρανού και δεν πορευόταν προς τη δύση (βλέπε «Εκκλησιαστής»: 1:5,6).

Επομένως :

α) η Γή είναι 5508 ετών.
β) η Γή είναι επίπεδη.
και γ) Φυσικά δεν κινείται, αλλά αντί της Γης κινείται ο ήλιος

Περαστικά, σε όσους συνεχίζουν να θεωρούν θεόπνευστο ένα τέτοιο αλλοπρόσαλλο σύνολο βιβλίων, αφού σε απλά πράγματα φυσικής δημοτικού, η..”θεόπνευστη” γραφή, έχει πέσει σε όλα έξω.

Πως λοιπόν επιμένουν κάποιοι -και πρώτα απ όλους η εκκλησία- να ονομάζουν την “Παλαιά Διαθήκη” θεόπνευστη, δοκιμάζοντας τη νοημοσύνη κάθε λογικού ανθρώπου ;

Γελάμε με τους ιμάμηδες που λένε ότι η Γη είναι επίπεδη, όμως οι λεγόμενοι Χριστιανοί, πρέπει να μάθουν ότι η “Αγία Γραφή”, στην “Παλαιά διαθήκη”, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς οι “πιστοί” όλων των θρησκειών, δεν ξέρουν τι λένε τα λεγόμενα ιερά τους κείμενα, γιατί αν το ήξεραν μάλλον θα έπαυαν να τα ονόμαζαν ιερά.

Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν θέλουν να προβληματίζονται και να ψάχνουν, παρά μόνο ακούνε και πιστεύουν κατά λέξη τι τους λέει το όποιο κατεστημένο (πολιτικό, επιστημονικό, θρησκευτικό) πως είναι η αλήθεια. Συνεχίζουν να ζουν μέσα στην άγνοια, αποτελώντας έτσι ένα ακόμη εξάρτημα του συστήματος των επικυρίαρχων υπηρετών του σκότους.

EΛ Ηunter 888

Tο el.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο κάτω από  το άρθρο, μόνο από όσους και όσες έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία DISQUS. Ο καθένας και η κάθε μία έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Αυτό όμως  δεν σημαίνει ότι το el.gr υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Επίσης ξεκάθαρα θα διαγράφουμε  συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια αμέσως μόλις τα εντοπίσουμε  ή αμέσως μόλις μας καταγγελθούν. Ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το el.gr δεν φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη, αφού στο διαδίκτυο ανωνυμία δεν υπάρχει.