Ο Μωσαϊκός Νόμος θεωρεί τις γυναίκες…..ακάθαρτες.

Ναι, σωστά διαβάσατε.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Μωσαϊκός Νόμος αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν ακάθαρτες και ορίζει κάποιους κανόνες, που αυτή πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να καθαρισθεί. Να τονίσω ότι και οι άντρες μπορούν να γίνουν ακάθαρτοι, σύμφωνα με κάποιες διατάξεις του νόμου, αλλά η διαφορά είναι ότι οι γυναίκες, έτσι όπως ορίζεται η ακαθαρσία, δεν μπορούν να την αποφύγουν τελείως και με αυτό θα ασχοληθώ παρακάτω.

Διαβάζουμε λοιπόν στο “θεόπνευστο” Λευιτικόν:

Λευ. 12,1   Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·

Λευ. 12,2   “λάλησε στους Ισραηλίτας και ειπέ λέγων προς αυτούς· Γυνή έγκυος, εάν γεννήση άρρεν, θα είναι ακάθαρτος επί επτά ημέρας· όσας ημέρας είναι ακάθαρτος και κατά την έμμηνον ρύσιν της.

ΣΧΟΛΙΟ: Η γυναίκα λοιπόν, σύμφωνα με το Λευιτικόν, δεν είναι ακάθαρτη μόνο κατά την έμμηνον ρύσιν της, αλλά και μετά από κάθε τοκετό! Είναι αναπόφευκτη επομένως η ακαθαρσία, διότι οφείλεται σε μια φυσιολογική λειτουργία του γυναικείου σώματος και στην εξίσου φυσιολογική τεκνοποίηση.

Λευ. 12,4   Τριάκοντα τρεις ημέρας θα παραμείνη ακόμη αυτή ακάθαρτος λόγω του ακαθάρτου αίματός της. Κανέν άγιον δεν θα εγγίζη αυτή και στον ναόν δεν θα εισέρχεται, μέχρις ότου συμπληρωθούν αι σαράντα ημέραι της καθάρσεώς της.

ΣΧΟΛΙΟ: Κανέναν δεν θα αγγίζει, διότι θα τον μολύνει, αφού είναι ακάθαρτη και δεν μπορεί να μπει στο ναό μέχρι να περάσουν σαράντα ημέρες. Από αυτό εδώ το χωρίο επηρεάστηκαν οι ιεράρχες της Εκκλησίας και καθιέρωσαν τον σαραντισμό της γυναίκας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, σύμφωνα με την παράδοση και το τυπικό της Εκκλησίας, η γυναίκα σαράντα μέρες μετά τον τοκετό πηγαίνει στο ναό, για να λάβει από τον ιερέα την ευχή του σαραντισμού. Δεν της επιτρέπεται όμως να προσέλθει στον κυρίως ναό, γιατί θεωρείται ακάθαρτη! Αφού της διαβαστούν οι ευχές εισέρχεται, καθαρή πλέον, στο ναό με το βρέφος, ώστε να μπορεί κι αυτό να βαπτιστεί.

Λευ. 12,5   Εάν δε γεννήση θήλυ, θα είναι επί δεκατέσσαρας ημέρας ακάθαρτος όπως ακάθαρτος είναι κατά την έμμηνον ρύσιν. Θα παραμείνη δε ακόμη ακάθαρτος, λόγω του ακαθάρτου αίματός της, επί εξήκοντα εξ ημέρας.

ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ ο παραλογισμός είναι διπλός. Πέρα απο τις ανοησίες περί ακαθαρσιών, γίνεται εμφανής για ακόμη μια φορά, η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, η έντονη υποτίμηση και ο υποβιβασμός της γυναίκας μέσα από τις επιταγές του Νόμου. Αν γεννήσει αγόρι, γράφει ο στίχος 2, η γυναίκα θα είναι ακάθαρτος για επτά μέρες. Αν γεννήσει κορίτσι όμως, θα είναι για δεκατέσσερις μέρες ακάθαρτη! 

Λευ. 12,6   Οταν δε συμπληρωθούν αι ημέραι, αι οποίαι απαιτούνται προς καθαρισμόν της δια τον υιόν η την θυγατέρα που απέκτησε, θα προσφέρη εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου προς τον ιερέα αρνί ενός έτους, χωρίς κανένα σωματικόν ελάττωμα, προς ολοκαύτωσιν και ένα νεοσσόν περιστεράς η μίαν τρυγόνα, θυσίαν περί αμαρτίας.

ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ έχουμε μια από τις κλασσικές θυσίες που απαιτεί ο Γιαχβέ. Ενδιαφέρον έχει η φράση “περί αμαρτίας”. Εδώ φαίνεται να συγχέεται η ακαθαρσία με την αμαρτία, οπότε προσφέρεται η θυσία που εξιλεώνει και καθαρίζει ταυτόχρονα. 

Με αφορμή το τελευταίο, θυμήθηκα ένα άρθρο ενός φοιτητή θεολογίας, που είχε σαν πηγή του, την επίσημη ιστοσελίδα της αποστολικής διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτό παρέθεσε την απόψη, πως είναι λάθος να συγχέεται η ακαθαρσία με την αμαρτία. Η γυναίκα, υποστηρίζει, απλά έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο, δεν είναι αμαρτωλή. Ακαθαρσία θεωρείται ό,τι αποβάλλεται από τον ανθρώπινο οργανισμό (εννοεί εδώ την ρύση του αίματος) γι’ αυτό γίνεται και ο σαραντισμός. Συμφωνώ μαζί του, στο ότι δεν είναι αμαρτωλή η γυναίκα. Το επιχείρημα του όμως, περί ακαθαρσίας είναι πραγματικά αστείο. Με την ίδια λογική οι φυσικές ανάγκες του οργανισμού για ούρηση και αφόδευση ή η έκκριση ιδρώτα μας καθιστούν ακάθαρτους και πρέπει να διαβαστούν ευχές για να καθαριστούμε. Για να καταλάβετε την διχογνωμία που υπάρχει σε τέτοια θέματα, σας δίνω κάποια λόγια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφερόμενος στις φυσικές λειτουργίες της γυναίκας μας λέει: 

 «Αληθινά, αυτά δεν ήσαν αμαρτία, ούτε συνιστούσαν ακαθαρσίαν. Επειδή όμως είμεθα ελλιπείς στην πνευματική μας ανάπτυξη, ο Θεός, με τη Θεία Του Πρόνοια, κάνοντας μας πιο προσεκτικούς, με τις διατάξεις αυτές μας καθιστούσε πιο προσεκτικούς στη θεωρία και την τήρηση πραγμάτων πιο σημαντικών».

Δεν συμφωνούν ούτε μεταξύ τους για το αν πρόκειται για ακαθαρσία. Βέβαια ο Χρυσόστομος έβαλε πάλι λίγη χριστιανική φαντασία και εξήγησε τις προθέσεις του Κυρίου. Το θέμα είναι πως αυτές οι διατάξεις δεν μας βοηθούν στα πιο σημαντικά και σοβαρά θέματα της πίστης. αλλά μας κάνουν τυφλούς και υπάκουους τυπολάτρες που ασχολούνται με ασήμαντες λεπτομέρειες. Πιθανόν να έχετε ακούσει από συγγενείς και γνωστούς να λένε. ότι η γυναίκα όταν είναι στην έμμηνον ρύσιν δεν πρέπει να μεταλαμβάνει, να φιλάει τις εικόνες ή το χέρι του ιερέα και γενικά να μετέχει στα μυστήρια. Δεν τους αρκούσε των εβραιοχριστιανών η τυπολατρεία των μυστηρίων. Έφτιαξαν και έξτρα διατάξεις με περίπλοκους κανόνες, προϋποθέσεις και συνθήκες για να συγχίζεται ο κόσμος περισσότερο, να γυροφέρνει και να στρέφει την προσοχή του μακριά από τον Χριστό. που είναι στο κέντρο. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. πως πρέπει να δεχθούμε τους κανόνες που όρισε η Εκκλησία, να υπακούμε σε αυτούς και να μην φερόμεθα “ως κριταί και εξετασταί των υπό του Πνεύματος προστεταγμένων, ίνα μη υποπέσωμεν εις τα φρικωδέστατα επιτίμια των παραβαινόντων τους κανόνας”.

Μα, φίλοι μου, εσείς και εγώ που έχουμε διαβάσει την τετραλογία “Το Μαύρο Βυζάντιο” του Δημοσθένη Λιακόπουλου, γνωρίζουμε πως τις περισσότερες φορές, μόνο εκ Πνεύματος Αγίου δεν ήταν, όσα ορίστηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους, αφ’ ης στιγμής πολλοί πατέρες της εποχής έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα χιλιάδων αθώων Ελλήνων και αυθεντικών Χριστιανών, θέλοντας να δημιουργήσουν τον Εβραιοχριστιανισμό και ενώ πολλοί επίσκοποι ήταν διεφθαρμένοι και ακατάλληλοι πνευματικά.

 Ας υποθέσουμε τώρα ότι δεχόμαστε τους κανόνες της Εκκλησίας περί ακαθαρσίας, που βασίστηκαν και στο παρακάτω χωρίο από το Λευιτικόν:

Λευ. 15,19   Γυνή, εις την οποίαν ήθελε συμβή ρύσις αίματος, πρόκειται δε περί της φυσιολογικής εμμήνου ρύσεως, θα είναι επί επτά ημέρας κατά την περίοδον της ρύσεως αυτής ακάθαρτος. Οποιος δε την εγγίση θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.

Λευ. 15,25   Εάν γυνή έχη ρύσιν αίματος περισσοτέρας ημέρας των κανονικών, πέραν δηλαδή του χρόνου της κανονικής εμμήνου ροής, όλαι αι ημέραι της ρύσεως αυτής είναι ημέραι ακαθαρσίας, όπως και αι της κανονικής. Κατ’ αυτάς η γυνή θα είναι ακάθαρτος.

ΣΧΟΛΙΟ: Ακάθαρτη θεωρείται και μια γυναίκα, η οποία έχει ρύσιν αίματος που δεν είναι φυσιολογική, αλλά οφείλεται σε κάποια ασθένεια και κρατά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Λευ. 15,22   Καθένας που εγγίζει σκεύος, επί του οποίου εκείνη εκάθησε, θα πλύνη τα ενδύματά του, θα λουσθή με νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.

ΣΧΟΛΙΟ: Όποιος δηλαδή, ακουμπήσει αντικείμενο που εκείνη άγγιξε πρέπει να πλυθεί και θα είναι ακάθαρτος.

Λευ. 15,26   Και η κλίνη, επί της οποίας θα κοιμηθή αυτή όλας τας επί πλέον αυτάς ημέρας της ρύσεως, τας πέραν των κανονικών της εμμήνου ρύσεως, θα είναι ακάθαρτος, και κάθε αντικείμενον επί του οποίου ήθελε καθήσει θα είναι ακάθαρτον, όπως και κατά την φυσιολογικήν της περίοδον.

ΣΧΟΛΙΟ: Όποιο αντικείμενο ακουμπήσει η γυναίκα είναι ακάθαρτο.

 
Ας δούμε το χωρίο του Ευαγγελίου που ο Χριστός θεραπεύει την αιμορροούσα:

Λουκ. 8,43   καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,

Λουκ. 8,44  προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.

Μήπως τότε έπρεπε και ο Χριστός, σύμφωνα με τον ΜωσαΪκό νόμο που τόσο πολύ υποστηρίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας και οι θεολόγοι, να πλύνει το ιμάτιο του; Ή υπήρχε περίπτωση να μολυνθεί ο Χριστός;

 

Είχαν και έχουν μια πόρωση πάντως οι Εβραίοι, με την δήθεν ακαθαρσία του σώματος, η οποία φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασμα από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.

Μαρκ. 7,2   καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ κοιναῖς χερσί, τοῦτ᾿ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίοντας ἄρτους, ἐμέμψαντο· (εμέμψαντο = τους κατέκριναν)

Μαρκ. 7,3   οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων·

Μαρκ. 7,5   ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς· διατί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλ᾿ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον;

Μαρκ. 7,7   μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

Μαρκ. 7,8   ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

ΣΧΟΛΙΟ: Τους λέει ο Χριστός ότι δεν Τον σέβονται και έχουν φτιάξει δικές τους εντολές ανθρώπινες, που αφορούν ασήμαντα πράγματα.

Και πιο κάτω στο κεφάλαιο, διδάσκει στον όχλο που είχε μαζευτεί, πως μόνο τα εκπορευόμενα από τον άνθρωπο, όπως η άδικη συμπεριφορά του δηλαδή προς τους άλλους, οι πονηροί και περήφανοι λογισμοί, μπορούν να τον κάνουν ακάθαρτο και όχι τα εξωτερικά, όπως η τροφή που σχετίζονται με το σώμα.

Μαρκ. 7,15   οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον.

 
Ομοίως διαβάζουμε και στο Κατά Ματθαίον, κεφ.23:

 Ματθ. 23,25   Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.

Ματθ. 23,26   Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.

Ας μην γινόμαστε Φαρισαίοι, λοιπόν και ασχολούμαστε με πράγματα που δεν ωφελούν την ψυχή μας, παρά μόνο αποτελούν εμπόδια στον πνευματικό μας αγώνα, ο οποίος πρέπει να βασίζεται στα λόγια του Χριστού και όχι στα λόγια και τις απόψεις ατελών ανθρώπων, που άθελα τους πολλές φορές παρασύρονται από την νοοτροπία του Γιαχβέ, που ρίζωσε τόσα χρόνια στο υποσυνείδητο μας. Να μάθουμε να βλέπουμε την καθαρότητα του πνεύματος και το φως που κρύβει ο καθένας μέσα του και να μην τον κρίνουμε εξωτερικά, με μέτρα και σταθμά άλλης εποχής και νοοτροπίας. Ο Θεός μεθ’ ημών. 

+++ IC XC NIKA +++

 
Ajax Dragonkiller