Ο Γιαχβέ διψά για αίμα: Γένεσις

Το ότι λεγόμενη "Παλιά διαθήκη" είναι βαμμένη στο αίμα είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.

Αυτό το γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Άθεοι, σκεπτικιστές, αγνωστικιστές, δυστυχώς όχι όμως και οι χριστιανοί όλων των δογμάτων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τι λένε τα ιερά τους κείμενα. Ας υποθέσουμε λοιπόν, πως όλα όσα λέει η παλιά διαθήκη, η οποία ιστορικά αποτελεί Εβραϊκο μύθο που προήλθε από αντιγραφή και εμπλουτισμό παλαιότερων χαλδαϊκων-βαβυλωνιακών κειμένων, ισχύουν και πράγματι έγιναν.

Τι θα λέγατε να πάρουμε κατά λέξη το εβραϊκό κείμενο και να δούμε σε αριθμούς, πως μετριέται η «αγάπη» που αποπνέει για τους ανθρώπους ο Θεός των Εβραίων ; Ο θεός αυτός, να θυμήσουμε, -ιστορικά μιλώντας- πως εκτός από θεός των Εβραίων, “έγινε” απόλυτα εγκληματικά και θεός των χριστιανών τον 4ο αιώνα μ.Χ, όταν εντεταλμένα άτομα μέσα απο τη μαύρης μασονία εκτελώντας αποστολή σκοτεινών κέντρων εξουσίας, κατασκεύασαν τη θρησκεία της Ορθοδοξίας (διαβάστε εδώ περί αυτού.)

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το “θεόπνευστον” εβραϊκο βιβλίο “Γένεσις” :

Κεφ 7, στ 23: «καὶ ἐξήλειψε πᾶν τὸ ἀνάστημα, ὃ ἦν ἐπί προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἑρπετῶν καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ κατελείφθη μόνος Νῶε καὶ οἱ μετ᾿αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ».

 μτφ : και (ο Γιαχβέ) εξαφάνισε κάθε ζωντανή ύπαρξη επί της γης από ανθρώπου μέχρι των κτηνών και ερπετών και πτηνών του ουρανού· τα πάντα εξαφανίσθηκαν από το πρόσωπον της γης. Έμεινε δε μόνο ο Νώε και όσοι ήταν μαζί με αυτόν στην κιβωτό.

 Αριθμός νεκρών : Άγνωστος.
____

Κεφ 19, στ 24: «καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ».

μφτ : Και ο Κύριος (Γιαχβέ) έβρεξε επάνω εις τα Σοδομα και Γομορρα θειάφι και έριξε από τον ουρανό φωτιά

Αριθμός νεκρών : Άγνωστος.
____

Κεφ 19, στ 26: «καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός».

μφτ : Και ΄στράφηκε η γυναίκα αυτού προς τα πίσω, και έγινε στήλη άλατος.

Αριθμός νεκρών : 1.
____

Κεφ 38, στ 7: «ἐγένετο δὲ Ἢρ πρωτότοκος Ἰούδα πονηρὸς ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ Θεός».

μτφ : Έγινε δε ο Ηρ, ο πρωτότοκος γιός του Ιούδα πονηρός απέναντι στον Κύριο, και ο Θεός (Γιαχβέ) τον εθανάτωσε.

Αριθμός νεκρών : 1.
____

Κεφ 38, στ 9 γνοὺς δὲ Αὐνὰν ὅτι οὐκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ μὴ δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

μτφ : Ο Αυνάν, γνωρίζε ότι το τέκνον,( που θα γεννιόταν από την επαφή του προς την γυναίκα του αδελφού του,) δεν θα ήταν δικό του, έτσι όταν έμπαινε σε αυτή (ερχόταν σε σεξουαλική επαφή μαζί της), άφηνε το σπέρμα του να χύνεται εις την γη, δια να μη δώσει τέκνον στον άτεκνο αδελφόν του.

Κεφ 38, στ 10 πονηρὸν δὲ ἐφάνη ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐποίησε τοῦτο, καὶ ἐθανάτωσε καὶ τοῦτον.

μτφ : Πονηρό δε, φάνηκε στο Θεό(Γιαχβέ) ότι έκανε αυτό το πράγμα και τον θανάτωσε.

Αριθμός νεκρών : 1.

____

 Ο Πραγματικός Αγαθός Δημιουργός που σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες είναι τρισυπόστατος, ούτε τιμωρεί, ούτε και σκοτώνει. Όταν έζησε ανάμεσά μας για να μας διδάξει την αγάπη και να μας θυμίσει ποιοι είμαστε, καθώς τον σταύρωναν, μέσα στους πόνους του τρομερού μαρτυρίου είπε για τους σταυρωτές Του, τούτα τα λόγια : “Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν.” Δεν ζήτησε να αφανιστούν, ούτε να κατέβει φωτιά απ τον ουρανό και να τους κάψει, ούτε τους σκότωσε ο ίδιος ενώ μπορούσε.

 Δυστυχώς, αψηφώντας κάθε λογική, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που όντας άσχετοι ΄ή/και υποταγμένοι στο σκότος του μυαλού τους, συνεχίζουν με διαβολικό μένος να αδικούν τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό και να τον κάνουν ένα με το σκοτεινό και μισάνθρωπο Γιαχβέ, που όπως φαίνεται από τα ίδια τα λόγια τις πράξεις και τη νοοτροπία του, είναι ο Σαμαέλ Σατανάς, τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει άρχων του κόσμου τούτου.

 Αφήστε τι δήθεν είναι το σωστό και το ορθό και ψάξτε να βρείτε εσείς τι πραγματικά είναι αλήθεια και τι όχι. Χρησιμοποιείστε το μυαλό σας, συγκρίνετε και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

Ο Χριστός δεν έχει να φοβηθεί καμία έρευνα, αφού Εκείνος είναι η Αλήθεια. Η Εβραιοχριστιανική θρησκεία δεν αντέχει κανένα έλεγχο, γιαυτό και αποτρέπει τους “πιστούς” από το να ψάξουν και να σκεφτούν ελεύθερα, διότι αν το κάνουν θα συνειδητοποιήσουν τα ψέματα της. Ο Χριστός, που δεν έχει κρύψει τίποτα μας καλεί να ερευνήσουμε τις γραφές, να αναρωτηθούμε, να αμφισβητήσουμε και όπως μας λέει :

Κατα Ιωάννην 8,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.