“ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ” : Θάνατος δια λιθοβολισμού στους δύστροπους γιους !

Στο 5ο κατά σειρά βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο,

γίνεται αναφορά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους γονείς, για την αντιμετώπιση των δύστροπων γιών, που τυχόν έχουν. Ας διαβάσουμε τα σχετικά χωρία στο κεφάλαιο 21:

Δευτ. 21,18    Ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστής, οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρός, καὶ παιδεύωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν,

Δευτ. 21,18   Εάν κάποιος έχει έναν γιο κακό και δύστροπο, που δεν ακούει τους γονείς του, παρ’ όλες τις τιμωρίες που του επιβάλλουν,

Δευτ. 21,19    καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην* τοῦ τόπου

 Δευτ. 21,19   τότε ο πατέρας και η μάνα του θα πάρουν το γιο τους και θα τον φέρουν στους πρεσβύτερους, στην πύλη* της πόλης τους,

* (Σημ.: στην πύλη κάθε πόλης γινόταν η συγκέντρωση των πρεσβυτέρων του λαού για την απόδοση δικαιοσύνης – επιβολή τιμωριών)

Δευτ. 21,20    καὶ ἐροῦσι τοῖς ἀνδράσι τῆς πόλεως αὐτῶν· ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει, οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ·

Δευτ. 21,20    και θα τους πουν: ” αυτός ο γιος μας είναι δύστροπος και πεισματάρης, άσωτος και μέθυσος, ποτέ δεν μας ακούει”.

Δευτ. 21,21     καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται.

 Δευτ.21,21     Τότε όλοι οι άντρες της πόλης θα τον πάρουν και θα τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό ανάμεσά σας, και όλος ο λαός του Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί.

 
Μιλάμε για άμεση απόδοση δικαιοσύνης στα άτακτα παιδιά, σύμφωνα με το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου. 

Όσοι λοιπόν είστε γονείς και έχετε παιδιά που σας αντιμιλούν, ξενυχτούν και μεθούν κάθε Σαββατόβραδο ή και συχνότερα στα μπουζούκια και τα μπαράκια, μόλις γυρίσουν τα ξημερώματα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε ….. “ο αναμάρτητος πρώτος τω λίθω….” ουυππς……συγγνώμη λάθος βιβλίο, αυτά είναι τα λόγια του Χριστού μας.

ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ  “καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις”, όπως προστάζει ο μισάνθρωπος Γιαχβέ και όχι ο Χριστός…..

 Ajax Dragonkiller

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...