• Αρχική
  • Άρθρα
  • Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ζόραν Ζάεφ στο Φανάρι

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ζόραν Ζάεφ στο Φανάρι

Στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Κωνσταντινούπολη, βρέθηκε ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Όλιβερ Σπασόφσκι, συνοδευόμενος από τον προκάτοχό του, Ζόραν Ζάεφ.

Αμφότεροι είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ στόχος της επίσκεψης – σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου – ήταν η εξέταση του εκκλησιαστικού προβλήματος της γειτονικής χώρας και δη, η επαναφορά της ανεξάρτητης αρχιεπισκοπής της χώρας, υπό την ονομασία «Αρχιεπισκοπής Αχριδών».

«Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦτο ἡ θεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῆς χώρας αὐτῶν. Κατά τήν συζήτησιν ἐτέθησαν ἐπί τάπητος αἱ προηγηθεῖσαι ἐπί τοῦ θέματος φάσεις, ἐν αἷς καί ἡ βούλησις τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας εἰς τήν κανονικότητα ὑπό τό ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, κατόπιν καί τῆς ὑποβληθείσης ἐν καιρῷ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἐκκλήτου προσφυγῆς» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επίσημη ενημέρωση.

Και προστίθεται: «Πρός τοῦτο ἀπεφασίσθη νά προσκληθοῦν εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀντιπροσωπεῖαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τῆς ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν Ἐκκλησίας, πρός διαβούλευσιν καί προσπάθειαν ἐξευρέσεως κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως.

«Ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν συνομιλιῶν ἦτο θερμή καί εἰλικρινής, μετά δέ ταύτας οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν καί ἐν συνεχείᾳ ἀνεχώρησαν ἐπιστρέφοντες εἰς τά ἴδια. Ὁ κ. Πρωθυπουργός καί οἱ σύν αὐτῷ ἐξέφρασαν τόν σεβασμόν καί τήν ἐμπιστοσύνην των πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας ἔλαβον τήν εὐλογίαν πρός ἅπαντα τόν ἐκεῖσε κλῆρον καί λαόν».

(sputniknews – φωτο:eurokinissi)