ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!!! Το el.gr σας εύχεται Χρόνια Πολλά…

...και καλά Χριστούγεννα!

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, τῷ Ἀπροσίτῳ προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.
Δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη,
Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.