Συλλεκτικό ΗΧΗΤΙΚΟ: Ο Πατήρ Σάββας ψέλνει το «Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν»

loading...