Δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι!

Θαυμάστε το μεγαλείο της ψυχής ενός ανθρώπου

που δεν έχει τίποτε στον κόσμο!!

Δείτε και σκεφτείτε τι όμορφη θα ήταν όλων η ζωή, αν όλοι οι άνθρωποι έκαναν κι ένιωθαν ότι αυτός ο άνθρωπος που αποτελεί παράδειγμα μεγαλείου ψυχής.

 

https://www.youtube.com/watch?v=V_ryLU1QJXk