Τα «κομάντο» του Θεού – Οδοιπορικό

Οδοιπορικό στα ασκητήρια

του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή!