Μοναχός Καρεώτης, ο σαλός

Πολλοί είναι οι χαριτωμένοι Ασκητές του Αγίου Όρους

που δε γνωρίζουμε.Ο π.Γερόντιος ήταν ενα ακόμη από τα μυρίπνοα άνθη, που έζησαν εκει (Ι.Μ.Γρηγορίου) εν πτωχεία και εν Πνεύματι Κυρίου, όπου με την ζωή και τις πράξεις τους, δίδαξαν τους νεότερους μοναχούς και τους έδειξαν τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Ιερουσαλήμ.