Άγιο Όρος: Αντίθετη η Ιερά Κοινότητα στο γάμο και στην τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών

Την αντίθεση της στη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία τέκνων "υπ' αυτών", καθώς και σε "κάθε μορφή γάμου, ή τεκνοθεσίας,

η οποία αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία” και στην “μακραίωνη παράδοση” του έθνους, εκφράζει με σημερινή ανακοίνωσή της η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, διατυπώνοντας “έντονο προβληματισμό” και “ανησυχία” και, με αφορμή δηλώσεις περί “προθέσεως” της κυβέρνησης να προωθήσει τα “σχεδιαζόμενα νομοθετήματα”, την καλεί να μην προχωρήσει στην “αναγελθείσα” νομοθεσία, την οποία χαρακτηρίζει “αντιευαγγελικήν”.

Εξ αφορμής προσφάτων δηλώσεων περί της προθέσεως της Ελληνικής Κυβερ­νήσεως διά την νομοθέτησιν του γάμου των «ομοφύλων ζευγών», ως επίσης και της υιο­θεσίας τέκνων υπ’ αυτών, η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης εκφρά­ζει τον έντονον προβλη­μα­τισμόν και ανησυχίαν πάντων των Αγιορειτών Πατέ­ρων” σημειώνεται στην ανακοίνωση και τονίζεται:

“Το Άγιον Όρος, ωςς χώρος προσευχής και ασκήσεως εύχεται ταπεινώς για όλους τους ανθρώπους, ως εικόνας του Θεόύ

Παρά ταύτα εκφράζομεν τον προβληματι­σμόν και την βαθείαν λύπην μας για τα σχεδιαζόμενα νομοθετήμα­τα.

Οφείλομεν, διά της παρούσης ανακοινώσεως, να δηλώσωμεν σαφώς ότι κάθε μορφή γάμου ή τεκνο­θεσίας, η οποία αντίκειται εις την ευαγγελικήν διδα­σκαλίαν, αλλά και εις την μακραίω­νην πα­ράδοσιν του ευσεβούς έθνους και γέ­νους ημών, όσον αφορά εις τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, ευρίσκει ημάς απολύτως αντιθέτους”.

“Απευθύνομεν θερμήν έκκλησιν όπως η Ελληνική Κυβέρνησις μη προ­χωρήση εις την αναγγελθείσαν αντιευαγγελικήν νομοθεσίαν, ευχόμενοι η Προ­στάτις της πατρίδος μας και Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτό­κος να μεσιτεύη προς τον Κύριον Ημών Ιησούν Χριστόν για να οδηγήση όλους σε μετάνοια και ζωή συμφώνως προς το φως του Ευαγγελίου και την διδασκαλία Του” καταλήγει η ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

απε-μπε/INTIME

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί