• Αρχική
  • Άρθρα
  • Ελληνική συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

Ελληνική συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

science
Τεχνολογικές λύσεις για τη μετατροπή των κτιρίων από παθητικούς καταναλωτές ενέργειας σε ενεργούς παράγοντες

οι οποίοι θα παράγουν και θα αποθηκεύουν ενέργεια με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μεγιστοποιώντας το όφελος των ενοίκων και διευκολύνοντας τη λειτουργία του δικτύου αναζητά ερευνητική Κοινοπραξία που ανέλαβε το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα PHOENIX.

Μέσω του προγράμματος αναζητώνται λύσεις που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές αυτής της μετατροπής, από αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού που απαιτούνται σε εξοπλισμό παλαιού τύπου, έως αναλύσεις δεδομένων και παροχή υπηρεσιών τόσο για ενοίκους των κτιρίων όσο και για ενεργειακούς φορείς. Έτσι, το PHOENIX θα εκμεταλλευτεί τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τα αναλυτικά μοντέλα, ούτως ώστε να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ευφυΐας σε υφιστάμενα κτίρια. Τα εργαλεία που θα προκύψουν από το έργο θα προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου πλαισίου που θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και της εκμετάλλευσης υποδομών, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και start-ups για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Νταφαλιάς, στέλεχος της Ελίν Verd που συμμετέχει από ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα, οι καινοτομικές λύσεις που θα διερευνηθούν αφορούν όλες τις πτυχές της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων: θέρμανση / ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κλπ.

Για την επίτευξη του στόχου, το PHOENIX βασίζεται σε μια κοινοπραξία 12 συνεργατών που έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να κατανοήσει τις κοινωνικές και τεχνικές απαιτήσεις κτιρίων με παλαιό εξοπλισμό και να τις μεταφράσει σε καινοτόμες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί η βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων, οι συνεργάτες του PHOENIX θα τις εφαρμόσουν πιλοτικά σε 5 κτιριακά συστήματα που βρίσκονται κατανεμημένα σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία), τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφορετικά προφίλ προσφοράς και ζήτησης, διαφορετικές υπάρχουσες τεχνολογίες και ποικίλα επίπεδα ευφυΐας.

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών και ενεργειακών στόχων που έχει θέσει η ΕΕ καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις ανεπτυγμένες χώρες ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και στη Ε.Ε για το 36% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,9 εκατομμύρια ευρώ.