• Αρχική
  • Άρθρα
  • Δημιουργία Κέντρου Απομακρυσμένης Ανάπτυξης, στην Πάτρα

Δημιουργία Κέντρου Απομακρυσμένης Ανάπτυξης, στην Πάτρα

Τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για τη δημιουργία Κέντρου Απομακρυσμένης Ανάπτυξης (Remote Development Center) στην Πάτρα ανακοίνωσαν οι εταιρείες Uni Systems και Knowledge Broadband Services ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης της Uni Systems στις αγορές του εξωτερικού που τα τελευταία πέντε χρόνια αγγίζει το 30% και ο μεγάλος αριθμός έργων, τα οποία στη μεγάλη πλειοψηφία τους αφορούν σε ανάπτυξη λογισμικού, οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να επενδύσει σε ένα Remote Development Center με στόχο την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων υποχρεώσεών της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε η συνεργασία με τη Knowledge Broadband Services, εταιρεία με 30ετή εμπειρία στην πληροφορική, αξιοσημείωτη εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε εύρος αντικειμένων και τεχνολογιών, για ένα Κέντρο Απομακρυσμένης Ανάπτυξης με βασική επιδίωξη ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες και αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems δήλωσε: «Το Remote Development Center που δημιουργούμε στην Πάτρα με τη συνεργασία της Knowledge Broadband Services, μιας αξιόπιστης εταιρείας με σημαντική τεχνογνωσία, αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς στη διαδικασία μετασχηματισμού της Εταιρείας μας. Στην ανανεωμένη στρατηγική μας εντάσσονται νέα πλαίσια λειτουργίας και επιχειρηματικές πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να κινηθούμε με μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές που μας ενδιαφέρουν. Με τη νέα μας επιχειρηματική δραστηριότητα αποδεικνύουμε ότι διατηρούμε πάντοτε την προσήλωσή μας στο κύριο στόχο μας που είναι η δημιουργία αξίας για τους πελάτες τους εργαζομένους και τους μετόχους μας διευρύνοντας τη δυναμική μας».

Ο Βασίλης Χρηστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge Broadband Services δήλωσε: «Το Remote Development Center που δημιουργούμε στην Πάτρα με τη συνεργασία της Uni Systems είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη τόσο για την εταιρεία μας, όσο και για την περιοχή. Το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε ήδη με επιτυχία και τώρα πια μπαίνει σε νέες βάσεις με πιο στενή συνεργασία, σημαντική επένδυση και μέγεθος, που εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και μια δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης. Η συνεργασία με την Uni Systems και μάλιστα σε μεγάλα και ιδιαίτερα απαιτητικά και σύνθετα έργα πληροφορικής για αγορές του εξωτερικού, θα προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εταιρεία μας. Είναι επίσης ιδιαίτερη η χαρά μας, που μέσα από τη νέα αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα θα δημιουργήσουμε άμεσα στην Πάτρα μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής».

Το Remote Development Center στην Πάτρα εντάσσεται σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που υιοθετεί η Uni Systems στο πλαίσιο του ευρύτερου οργανωτικού μετασχηματισμού της, το οποίο θα επιτρέψει ευέλικτες επιχειρηματικές πρακτικές με άμεσο θετικό επιχειρησιακό και οικονομικό αποτύπωμα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •