Εντελώς απομονωμένα σπίτια (Βίντεο)

Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν πολλές επαφές με τους υπόλοιπους (ανθρώπους).

Για αυτό τον λόγο λοιπόν, χτίζουν τα σπίτια τους σε σημεία που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τον οποιοδήποτε.