Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς

Να δημιουργήσουν μηχανισμούς ώστε να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς,

ζητά απο τα κράτη-μέλη του η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

Κατά την τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο εγκρίθηκε ψήφισμα, βάση της έκθεσης για την « Σκόπιμη καταστροφή και παράνομη διακίνηση αγαθών τις πολιτιστικής κληρονομιάς». Ο αυστριακός εισηγητής κ. Σ. Σέναχ (Σοσιαλιστές, Δημοκράτες και Πράσινοι) σημειώνει στην έκθεση ότι η πολιτιστική κληρονομιά, σε όλες τις μορφές της, αποτελεί μια μοναδική και σημαντική μαρτυρία της ιστορίας και της ταυτότητας των διαφόρων λαών και είναι ένα κοινό πλεονέκτημα που πρέπει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση.

Το ψήφισμα χαιρετίζει τη νέα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα σχετικά με την πολιτιστική ιδιοκτησία που εγκρίθηκε στη Λευκωσία τον Μάιο του 2017 και καλεί τα κράτη μέλη να την υπογράψουν και να την επικυρώσουν.

Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της UNESCO , για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης (1954) και των Πρωτοκόλλων (1999) της σύμβασης της UNESCO για τα μέσα απαγόρευσης και πρόληψης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και πώλησης πολιτιστικών αγαθών (1970) καθώς και τη Σύμβαση UNIDROIT για τα κλεμμένα ή παράνομα εξαγόμενα πολιτιστικά αντικείμενα (1995), τα οποία όλα συνθέτουν ένα συμπληρωματικό νομικό πλαίσιο μαζί με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον, ζητεί τη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του UNIDROIT με σκοπό την κωδικοποίηση της διεθνούς απαίτησης της δέουσας επιμέλειας για τους οίκους δημοπρασιών, τους αντιπροσώπους και τους μεμονωμένους αγοραστές, δημιουργώντας κίνητρα για πλατφόρμες διαδικτυακού μάρκετινγκ για τη ρύθμιση των συναλλαγών διαδικτύου και την ανάπτυξη στρατηγικών που απαιτούνται για την προστασία της απειλούμενης κληρονομιάς σε αρχαιολογικά ευαίσθητες δυνητικές πολεμικές ζώνες.

Το κείμενο συνιστά στα κράτη μέλη τη δημιουργία κεντρικής εθνικής αρχής και τη διεξαγωγή διεθνούς συνεργασίας μεταξύ χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού προορισμού, οι οποίες επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, την εναρμόνιση των νομοθεσιών και την τυποποίηση των διαδικασιών και προσδοκία της δέουσας επιμέλειας σε όλους τους κρίκους της εμπορικής αλυσίδας (ψηφιακή απογραφή και έκδοση « διαβατηρίου » για κάθε πολιτιστικό αγαθό, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού που εργάζεται σε τομείς προστασίας πολιτιστικών αγαθών συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αστυφύλακες και τελωνειακούς). Βαρύτητα δίνεται και στην παρότρυνση των κρατών μελών για κωδικοποίηση των διαδικασιών στις αίθουσες πλειστηριασμού, στους εμπόρους και στους ιδιώτες αγοραστές, στην παρότρυνση νομιμοποίησης των ηλεκτρονικών πλατφόρμων αγορών (π.χ. e-bay) και στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη προστασία των πολιτιστικών αγαθών και κληρονομιάς μέσω χρηματοδοτήσεων ή συμμετοχής στο πρόγραμμα « Κυανόκρανοι του πολιτισμού ».

Κατά συνέπεια, η ΚΣΣΕ συνιστά το Συμβούλιο Υπουργών να δώσει στους αρμόδιους φορείς τις ακόλουθες εντολές:

– Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

– Διοργάνωση διασκέψεων σε εθνικό και τοπικό περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου

– Παροχή τεχνικής βοήθειας και καθοδηγήσεις στις χώρες που επιθυμούν να επικυρώσουν τη Σύμβαση

– Διακρατική τελωνειακή συνεργασία κατά του διεθνούς λαθρεμπορίου

– Διεθνή συνεργασία μεταξύ ΟΗΕ, UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση και Interpol

– Έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα Ίδρυσης και χρηματοδότησης ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου ως μόνιμη πλατφόρμα συντονισμού δράσεων υπέρ της καταπολέμησης αδικημάτων σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά και τη πολιτιστική κληρονομιά

– Προώθηση δράσεων για την επικύρωση από τρίτες χώρες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...