Όλα σε… «τάξη»: Μεγάλος Αδελφός για μετόχους ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ

Με διπλό φακέλωμα για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια όλων των εταιρειών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι τράπεζες επιχειρούν να μπλοκάρουν τη διακίνηση του μαύρου χρήματος.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει και θα έχει έτοιμο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 ένα μητρώο το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Σε παράλληλο χρόνο, οι τράπεζες θα δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο Μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται οι συναλλαγές των πελατών τους. Στο αρχείο αυτό, θα έχει πρόσβαση η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και άλλες ελεγκτικές αρχές.

Το Μητρώο που θα δημιουργηθεί στην ΑΑΔΕ θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων ΤΑΧΙS και ΤΑΧΙSnet, με τον Α.Φ.Μ. και τα λοιπά στοιχεία φορολογικού μητρώου που τηρεί η ΑΑΔΕ για κάθε νομικό πρόσωπο και κάθε νομική οντότητα στην Ελλάδα.

Στο νέο αυτό Μητρώο θα έχουν πρόσβαση όλες οι ελεγκτικές αρχές (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Οικονομικοί Εισαγγελείς, Οικονομική Αστυνομία).

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...