Drones: Ήρθε η ώρα να γεμίσουν τον ευρωπαϊκό ουρανό

Νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες που εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα και από την Ευρωβουλή, αυξάνουν αισθητά τα μέτρα ασφάλειας αεροπορίας, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, αλλά και προστασίας των πολιτών από τη χρήση μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, των γνωστών μας drones.

 

Το νέο πλαίσιο, που προηγουμένως είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτα-πρώτα θέτει κοινούς κανόνες στην Ε.Ε. για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους χειριστές τους, όπως συμβαίνει και γενικά στην αεροπορία. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας. Μέχρι στιγμής, η νομοθεσία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο αφενός διαφοροποιεί την αντιμετώπιση -αλλά και την αγορά- των drones, και αφετέρου δημιουργεί διάφορα προβλήματα και ανισότητες, που αυξάνονται παράλληλα με την αύξηση της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πρώτο νέο μέτρο και κανόνας είναι το ότι, τα drones θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους. Με βάση τον βαθμό κινδύνου που ενέχει το κάθε drone, π.χ. βάσει του βάρους ή της περιοχής λειτουργίας του, τότε θα χρειάζεται πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως η αυτόματη προσγείωσή του σε περίπτωση που ο χειριστής χάσει την επαφή ή συστήματα αποφυγής συγκρούσεων.

 

Τα drones θα χρειάζονται πιστοποίηση βάσει του κινδύνου που υπάρχει από την προβλεπόμενη χρήση τους. Θα καθοριστούν επίσης οι συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό ασφαλείας που αφορά ειδικότερα τους περιορισμούς απόστασης και υψόμετρου, τους περιορισμούς σε κρίσιμες ζώνες.

Μια από τις νέες προβλέψεις υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στους ανθρώπους κατά τη σύγκρουση και τα ιπτάμενα μέσα, να έχουν σήμανση για ταυτοποίηση, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει ή ποιος το χειρίζεται.

Μια από τις πτυχές που καλύπτουν οι νέοι κανόνες, είναι ότι οι κατασκευαστές με τις δυνατότητες που θα έχουν τα ιπτάμενα μέσα που κατασκευάζουν, αλλά και οι χειριστές τους, θα σέβονται την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα προσωπικά δεδομένα και το περιβάλλον.

Θεσπίζεται επίσης κανόνας μέγιστου ύψους που θα μπορεί να πετάξει οποιοδήποτε drone (πέραν αυτών που χρησιμοποιούν οι αρχές ασφάλειας), για την προστασία των ανθρώπων στο έδαφος αλλά και την προστασία των ατόμων που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο για αθλητικές δραστηριότητες.

 

Η πρόσβαση σε περιοχές όπως αεροδρόμια, πρεσβείες και κρίσιμες κρατικές και άλλες εγκαταστάσεις θα περιοριστεί ή θα απαγορευθεί για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται επίσης η πτήση τους κοντά και πάνω από φυλακές, ένα θέμα που απασχόλησε πρόσφατα την κοινή γνώμη της Κύπρου μετά από δηλώσεις του δημάρχου Πάφου ότι μεταφέρονται ναρκωτικά στις φυλακές με drones.

Ακόμα μια πρόβλεψη των νέων κανόνων που αφορούν πλέον όλη την Ε.Ε., είναι ότι στους κατασκευαστές θα τεθούν όροι, ώστε να σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τηλεκατευθυνόμενα ιπτάμενα μέσα με μειωμένο θόρυβο ή και ατμοσφαιρική ρύπανση όπου προκαλείται.

Οι χειριστές drones θα πρέπει να γνωρίζουν όλους τους κανόνες που διέπουν τη χρήση τους, ενώ θα πρέπει να είναι σε θέση να τα χειρίζονται με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν άνθρωποι ή άλλοι χειριστές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι χειριστές drones θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη ολοένα και περισσότερο, το ότι δηλαδή παραβιάζεται συχνά η ιδιωτικότητά τους από τη χρήση των drones, ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό. Τους λεπτομερείς κανόνες θα ετοιμάζουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Πτήσεων (EASA) για όλα τα θέματα που αφορούν στην πτητική ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Θα γεμίσει ο ουρανός με τηλεκατευθυνόμενα

Ένας από τους στόχους, είναι όπως οι λεπτομερείς κανόνες που θα συνταχθούν και θα ισχύουν σε όλη την Ε.Ε. θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τη ραγδαία αύξηση στη χρήση drones που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, ώστε να προληφθούν πολλά από τα προβλήματα. Για οποιεσδήποτε ιδιαίτερες συνθήκες, θα υπάρχει συνεννόηση της EASA με τις εθνικές αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ προκαλεί εντύπωση η πρόβλεψη για προσθήκη καταγραφέων πτήσεων –όπως στα αεροπλάνα– σε κάποιες κατηγορίες drones.

 

Να σημειωθεί ότι η κατ’ αρχή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε από την Ευρωβουλή με 558 ψήφους υπέρ, 71 κατά, και 48 αποχές, ενώ οι κανόνες που εγκρίθηκαν θα πρέπει να περάσουν και από το Συμβούλιο των υπουργών, κάτι που αναμένεται να γίνει χωρίς εκπλήξεις. Οι νέοι κανόνες δεν ισχύουν για πολύ μικρά drones –δηλαδή αυτά με βάρος κάτω των 150 γραμμαρίων, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει κάθε χώρα ξεχωριστά.

Ένα από τα σημαντικά θέματα που εγείρονται, είναι η τάση για αξιοποίηση των τηλεκατευθυνόμενων ιπτάμενων μέσων στις
μεταφορές μικροαντικειμένων, κάτι που αναμένεται να αυξήσει αισθητά τη χρήση drones και σε κατοικημένες περιοχές.

Πάντως, σύμφωνα με τα έγγραφα της Ε.Ε. που αποτέλεσαν τη βάση για τη θέσπιση τους, η τεχνολογία των πολιτικών μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων, θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ εντός των
επόμενων 10 ετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών της τάξης των 15 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η βιομηχανία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 150.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2050.

(philenews)