Αγώνας για την δήθεν ισότητα μεταξύ των Ανδρών και των Γυναικών

Η Νέα Τάξη εδώ και πολλά χρόνια,

προσπαθεί να πείσει τις γυναίκες να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες πλέον κατέχουν θέσεις εξουσίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διευκρίνιση

Άλλο πράγμα η ισότητα και άλλο πράγμα η προσπάθεια που κάνει η Νέα Ταξη, η οποία θέλει να «πετάξει» την γυναίκα έξω από το σπίτι, ώστε τα παιδιά να τα μεγαλώνει το Παγκόσμιο Κράτος.

Ο αγώνας για την «ισότητα» των φύλων στην ΕΕ

Εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα βάσει της έκθεσης για την «Ενδυνάμωση των γυναικών στην οικονομία», της Επιτροπής για την Ισότητα και τη Μη- Διάκριση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας.

Στην έκθεση της ΄Ελενας Σεντμέρο (Elena Centmero-Ιταλία, EPP) επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ισότητας της ΚΣΣΕ έχει εκπονήσει πληθώρα μέτρων που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για να προωθήσουν την ενδυνάμωση των γυναικών στην οικονομία, ως υπαλλήλων, διευθυντικών στελεχών ή επιχειρηματιών.

Παρά την πρόσφατη σημαντική πρόοδο, η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, ιδίως στην οικονομία, με αδικαιολόγητες διαφορές στις αμοιβές.

Το ψήφισμα ζητεί, μεταξύ άλλων, μισθολογική διαφάνεια, συστήματα πιστοποίησης των εταιριών για εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων και ποσόστωση φύλου στα διοικητικά συμβούλια.

Επίσης, το ψήφισμα σημειώνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια να επιλέξουν την εκπαίδευση και την απασχόληση στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά (STEM).

Τέλος, στοχεύεται μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής η οποία πρέπει να επιτευχθεί μέσω ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, ελκυστικής γονικής άδειας και προσιτής παιδικής μέριμνας.

Παροτρύνει τα κράτη μέλη αλλά και τις εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού διακαίου να προτύνουν κίνητρα για την επιστροφή των γυναικών στην εργασία μετά τη μητρότητα, ειδικές πιστώσεις για γυναίκες επιχειρηματίες και προγράμματα καθοδήγησης γυναικών επιχειρηματιών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...