Εμφυτεύματα και στην καρδιά

Ερευνητές στην Γερμανία ανακοίνωσαν,

σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, πως θα χρησιμοποιούνται εμφυτεύσιμες συσκευές στην καρδιά.

Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε στοιχεία για πάνω από 5.000 νεκροψίες, από τις οποίες οι 150 αφορούσαν ανθρώπους που είχαν στην καρδιά τους κάποια συσκευή: οι περισσότεροι βηματοδότη (107) ή απινιδωτή (22).

Τελικά διαπιστώθηκε μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο των συσκευών, ότι ήταν δυνατό στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων (76%) να προσδιορισθεί ο χρόνος του θανάτου με χρήση των δεδομένων της συσκευής. Στην περίπτωση ταχυκαρδίας τη στιγμή του θανάτου, ο χρόνος που αυτός επήλθε, ήταν δυνατό να καθορισθεί με ακρίβεια λεπτού.

Σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, με τη βοήθεια των εμφυτευμένων συσκευών, το ποσοστό των ανεπίλυτων ιατροδικαστικών περιστατικών μειώνεται κατά το ήμισυ, από 30% σε 15% περίπου.

«Στην ιατροδικαστική, περίπου το 30% των περιστατικών παραμένουν ανεπίλυτα.Αυτό γιατί, ο χρόνος και η αιτία του θανάτου είναι ασαφείς ακόμη και μετά τη νεκροψία. Καθώς ο αριθμός των εμφυτευμένων στην καρδιά συσκευών με εξελιγμένες διαγνωστικές λειτουργίες συνεχώς αυξάνεται, μπορούν αυτές να μας βοηθήσουν να φωτίσουμε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις», αναφέρουν οι επιστήμονες, σύμφωνα με το ΒΗΜΑ Science.

Μέσω της ιατρικής τα εμφυτεύματα κατακλύζουν τις κοινωνίες των ανθρώπων.