«Μεγάλη…επιτυχία»: «Μειώσαμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», λέει στην κατεστραμμένη Ε.Ε.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 21 χώρες της ΕΕ καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2023, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι εκπομπές το πρώτο τρίμηνο του 2023 μειώθηκαν σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκτός από την Ιρλανδία (+9,1%), τη Λετονία (+7,5%), τη Σλοβακία (+1,9%), τη Δανία (+1,7%) ), τη Σουηδία (+1,6%) και τη Φινλανδία (0,3%), όπου αυξήθηκαν. Αυτή η ομάδα μελών της ΕΕ είδε επίσης το ΑΕΠ της να αυξάνεται.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-15,2%), στην Εσθονία (-14,7%) και στη Σλοβενία (-9,6%).

Δεκαπέντε χώρες της ΕΕ (Πορτογαλία, Κροατία, Βέλγιο, Μάλτα, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία και Βουλγαρία) κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές αυξάνοντας το ΑΕΠ τους. Από τις 21 χώρες της ΕΕ που μείωσαν τις εκπομπές τους, μόνο 6 μείωσαν επίσης το ΑΕΠ τους (Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία και Πολωνία).

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν «νοικοκυριά» (24%), «μεταποίηση» (20%), «ηλεκτρισμός, παροχή φυσικού αερίου» (19%), «γεωργία» (13%) ), ακολουθούμενη από τη «μεταφορά και αποθήκευση» (10%). Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι εκπομπές μειώθηκαν σε 5 από τους 9 οικονομικούς τομείς. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην «παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου» (-12,3%).

Ο κύριος τομέας στον οποίο αυξήθηκαν οι εκπομπές ήταν οι «μεταφορές και αποθήκευση» (+7,2%).

Συνολικά στην ΕΕ, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3% το πρώτο τρίμηνο του 2023, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 941 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (CO2-eq), μείωση 2,9% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022 (969 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2). Η μείωση αυτή έλαβε χώρα ταυτόχρονα με την αύξηση κατά 1,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022.

(απεμπε – φωτο:pexels)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί