Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου! Νομοσχέδιο για ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ επιχειρήσεων και στο βάθος ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ραγδαίες εξελίξεις που περνούν απαρατήρητες...

«Επιχειρήσεις με 2-3 εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες», δήλωσε υπουργός τον Σεπτέμβριο του 2021, κάνοντας σαφές ότι για την κυβέρνηση οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική κοινωνία!!!

«Μονόδρομος για να μεγαλώσουν είναι να συγχωνευτούν», τόνισε ο υπουργός σε μία υπερβόμβα, καθώς στόχος της διεθνιστικής τάξης πραγμάτων, όπως έχει πει ο Λιακόπουλος, είναι οι διαρκείς συγχωνεύσεις, έως ότου τα πάντα εξαγοραστούν από μία μητρική ύπερ-πολυεθνική εταιρεία, η οποία θα ορίζει και την παγκόσμια εξουσία.

Και να λοιπόν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου!

Εντός του Μαΐου, η κυβέρνηση καταθέτει στην Βουλή το σχέδιο νόμου για τις συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, η έκπτωση φόρου για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς μικρών επιχειρήσεων ανέρχεται στο 30% για τρία έτη  υπό την προϋπόθεση η εταιρική σχέση να διαρκεί 5 έτη τουλάχιστον και έκπτωση του συνόλου των δαπανών στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία. Όπως μεταδίδεται, το μέτρο αφορά άμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και, συγκεκριμένα, για την περίπτωση των μετασχηματισμών, στις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ.

Σε σχέση με την περίπτωση των συνεργασιών αφορά στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 50  εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

2. Συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για να πριμοδοτηθούν οι συνεργασίες επιχειρήσεων (franchising και συμβολαιακή γεωργία, αλλά και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, οργανώσεις παραγωγών) υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Να έχουν σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

– Να διαρκεί η συνεργασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

– Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Σχετικά με τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, για να πάρουν τη φορολογική έκπτωση του 30% για τρία χρόνια πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Πέραν τούτου, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου και το εταιρικό αυτό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άπαξ και μετατραπεί ατομική επιχείρηση σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με στόχο την δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και –σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων– ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

Όλα προχωρούν ταυτόχρονα και ο κόσμος δεν παίρνει χαμπάρι…

Με πληροφορίες από capital, photo intime

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί