ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ η πληρωμή επιδομάτων συνδέεται με την προαγωγή του παιδιού στην επόμενη τάξη!- ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ;

Δείτε ποιοι χάνουν τα επιδόματα και γιατί.

Από Σεπτέμβρη θα μπουν σε ισχύ προϋποθέσεις που θα στερούν από τις οικογένειες επιδόματα.

Τα επιδόματα Παιδιού Α21, ενοικίου και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (π. ΚΕΑ) του ΟΠΕΚΑ, θα κόβονται για 6 μήνες, σε δικαιούχους που έχουν παιδιά και δεν προήχθησαν στην επόμενη τάξη του σχολείου λόγω απουσιών.

Θα είναι πλέον προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αυτών η υποχρέωση φοίτησης των παιδιών των δικαιούχων στις σχολικές μονάδες, όπως και η συνέπεια των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εξαιρέσεις από υποχρεωτική φοίτηση θα έχουν μόνο τα παιδιά που οι απουσίες τους οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.

Σύμφωνα με το dnews, από τον Σεπτέμβριο θα γίνονται πλέον αυτομάτως διασταυρώσεις, αν το παιδί θα έχει περάσει στην επόμενη τάξη, ή αν έχει μείνει στην προηγούμενη λόγω απουσιών η άλλων λόγων.

Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος και αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος.

Η τελευταία προϋπόθεση θεωρείται ότι συντρέχει, όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη, λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα έξι μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος.

Η αναστολή του δικαιώματος υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μία φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους.

Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών στα σχολεία εκτός από το ότι επιφέρει ποινές στους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, τώρα επιφέρει και διακοπή επιδομάτων. Ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας, αυτό αποκτά και άλλη διάσταση, αφού πλέον η επιλογή πολλών γονέων να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, φοβούμενοι για την υγεία τους πλέον πληρώνεται ακριβά, με πρόσθετα μέτρα τιμωρητικού χαρακτήρα.

Αυτή η πρακτική θυμίζει και κάτι από Γαλλία, όπου η προϋπόθεση φοίτησης και προαγωγής στις επόμενες τάξεις του σχολείου, χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις διαζευγμένων ζευγαριών, που διεκδικούν την επιμέλεια των παιδιών τους, όπου πολλοί από τους γονείς χάνουν την επιμέλεια, αν το παιδί τους δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Υπάρχει στο μέλλον περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο να εφαρμόζεται στην Ελλάδα;

Εγκύκλιος

Ήδη το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο και καλεί τους προϊσταμένους και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης να δηλώσουν στην πλατφόρμα Myschool τους μαθητές που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους και δεν προάγονται στην επόμενη τάξη.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος καλεί τους Προϊστάμενους και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης όπως μεριμνήσουν, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού φοίτησης για τους/τις μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και του τίτλου προόδου/τίτλου σπουδών για τους/τις μαθητές/τριες Δημοτικού, να ενημερώσουν τη νέα φόρμα σχετικά με την ελλιπή φοίτηση μαθητών/τριών του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool (Μαθητές-> Έκδοση Αποτελεσμάτων -> Δήλωση ελλιπούς φοίτησης), καταχωρώντας και τον αριθμό της σχετικής πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων. Για τους μαθητές αυτούς δεν πραγματοποιείται έκδοση προαγωγικού αποτελέσματος.

Η συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας αφορά στους/στις μαθητές/τριες που λόγω μη επαρκούς φοίτησης θα επαναφοιτήσουν στην ίδια τάξη κατά το σχολικό έτος 2022-23 και σχετίζεται με την παροχή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί