Η Παγκόσμια Αρχή θα ξέρει που βρισκόμαστε – «Ιστορική» πρόταση στο Συμβούλιο της Ευρώπης (BINTEO)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε σήμερα τα 47 κράτη μέλη του να εφαρμόσουν μια γενική “αρχή προφύλαξης” στη χρήση των αλγορίθμων, σε μια περίοδο όπου αυτοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. “Στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας της Covid-19, οι αλγοριθμικές μέθοδοι διευκολύνουν την πρόβλεψη, τη διάγνωση και την έρευνα σχετικά με […]

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε σήμερα τα 47 κράτη μέλη του να εφαρμόσουν μια γενική “αρχή προφύλαξης” στη χρήση των αλγορίθμων, σε μια περίοδο όπου αυτοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

“Στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας της Covid-19, οι αλγοριθμικές μέθοδοι διευκολύνουν την πρόβλεψη, τη διάγνωση και την έρευνα σχετικά με τα εμβόλια και τις θεραπείες”, σημειώνει στη “Σύσταση για τις επιπτώσεις αλγοριθμικών μεθόδων στα ανθρώπινα δικαιώματα” η επιτροπή των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που απαρτίζεται από τους υπουργούς Εξωτερικών του πανευρωπαϊκού οργανισμού.

“Προηγμένες συσκευές ηλεκτρονικές παρακολούθησης εξετάζονται από αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών”, όπως η Γαλλία, όπου το θέμα της χρήσης των δεδομένων εντοπισμού από τα κινητά αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο συζήτησης, σημειώνει ακόμη η Επιτροπή. Τονίζει ότι αυτός ο τύπος τεχνολογίας βασίζεται “σε αλγορίθμους και αυτοματοποιημένα συστήματα”.

Οι διαδικασίες αυτές έχουν “τεράστιες δυνατότητες στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης σε πολλούς τομείς όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, η διακυβέρνηση και τα συστήματα υγείας”, επισημαίνει.

Ωστόσο, θέτουν τα κράτη αντιμέτωπα με “σημαντικές προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα” σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα το “δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία και των δεδομένων”, προειδοποιεί η Επιτροπή.

Σύμφωνα με το όργανο λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη “θα πρέπει να απαγορεύσουν την ανάπτυξη ορισμένων (αλγοριθμικών) συστημάτων μόλις η ανάπτυξή τους παρουσιάσει υψηλό κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης ή όταν αυτά είναι τόσο αδιαφανή που κάθε έλεγχος και παρακολούθηση από τον άνθρωπο να καθίστανται μάταιοι”.

Στις συστάσεις της, η Επιτροπή καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν “την αρχή της προφύλαξης στην υλοποίηση και την εφαρμογή συστημάτων που βασίζονται σε αλγόριθμους” και να υιοθετήσουν “νόμους, πολιτικές και πρακτικές” προκειμένου να “αποτρέπουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.

photo unsplash

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί