Έρχεται το νέο TAXIS! Αλλάζει η σχέση με την εφορία! ΟΛΑ σε ΕΝΑΝ ψηφιακό φάκελο

Με την σύμπραξη του Ταμείου Ανάκαμψης, έρχεται το νέο TAXISNET, το οποίο αλλάζει την σχέση του καθενός με την Εφορία!

Όλες οι πληροφορίες για τον κάθε φορολογούμενο, θα είναι συγκεντρωμένες σε έναν και μόνο ψηφιακό φάκελο, ο οποίος αργότερα δεν αποκλείεται να «φορτώνεται» στην προσωπική ταυτότητα-πορτοφόλι του εκάστοτε πολίτη, που αργότερα υπάρχει το σενάριο ακόμα και να εμφυτεύεται με την βοήθεια της τεχνολογίας!

Οι 10 αλλαγές που έρχονται, περιγράφονται στην σχετική προκήρυξη της ΑΑΔΕ:

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν πλήρως και να
  είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
  χωρίς τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και από
  «άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων τους. Η πληροφορία θα περιλαμβάνει
  και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή
  στα αρχεία των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
 2. Η αρχή «μόνον άπαξ» θα πρέπει να επεκταθεί, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και
  των νομικών προσώπων, καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλο το
  δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.
 3. Θα πρέπει να ενισχυθεί η κατεύθυνση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση
  της φορολογικής συμμόρφωσης.
 4. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα πρέπει να αξιοποιηθούν εργαλεία
  δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και
  ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με
  τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.
 5. Θα πρέπει να καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) παρέχοντας ευελιξία
  κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Επίσης μέσω αναδιοργάνωσης, θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.
 6. Θα πρέπει να υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε
  γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης
  κινδύνου, και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.
 7. Σε επίπεδο δεδομένων, η ανάπτυξη μέσων και ικανότητας για τη βελτίωση της ποιότητας, της
  διαθεσιμότητας και της ευχρηστίας τους με σκοπό την αξιοποίησης τους με εργαλεία αναλυτικής
  δεδομένων, από τη φορολογική διοίκηση, αποτελεί μονόδρομο.
 8. Αναφορικά με το εύρος των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν εξυπηρετώντας υφιστάμενες είτε
  βελτιωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, έτοιμα πακέτα λογισμικού μπορούν να υιοθετηθούν
  από τη διεθνή πρακτική, υπαγορεύοντας τον ανασχεδιασμό ή και τον εκ νέου σχεδιασμό νέων
  επιχειρησιακών λειτουργικών διαδικασιών. Θα πρέπει να αξιοποιούνται δυνατότητες πακέτων
  και εργαλείων για την αυτοματοποιημένη και ταχεία επέκταση υφισταμένων και τη διάθεση
  νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 9. Παράλληλα, ένα οικοσύστημα ευέλικτης ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να λειτουργεί παρέχοντας άμεσες λύσεις σε επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και αιτήματα διαλειτουργικότητας και γέφυρες με τρίτα συστήματα.
 10. Κοινά χρησιμοποιούμενοι πόροι θα πρέπει να αξιοποιούνται και πρέπει να επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση των δομικών στοιχείων των λύσεων.

Το νέο TAXISNET θα λειτουργεί σαν ένα πελώριο ηλεκτρονικό δίχτυ

Όπως τονίζει η ΑΑΔΕ:

Η λειτουργική περιοχή Υποστήριξης Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων θα υποστηρίζει όλα τα είδη φορολογικών ελέγχων, τόσο τον απομακρυσμένο έλεγχο όσο και τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου. Επίσης, θα υποστηρίζει όλα τα είδη των ελέγχων που διενεργούνται από τις Τελωνειακές Αρχές, τη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) και τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.). Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές προκειμένου για την προετοιμασία, τη διενέργεια, και τη μετέπειτα επεξεργασία και αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Μέσω του συστήματος όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη και οργανωτικές μονάδες καθώς και ο ελεγχόμενος (όπου αυτό είναι επιτρεπτό) θα έχουν εποπτεία της συνολικής υπόθεσης από την έναρξη μέχρι τη λήξη της. Στις απαιτήσεις που ακολουθούν ο όρος «ελεγχόμενος» αναφέρεται σε κάθε ελεγχόμενο πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Μέσω δεικτών επίδοσης θα είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων για βελτιώσεις της μεθοδολογίας πραγματοποίησης των ελέγχων καθώς και του πιο εύστοχου προσδιορισμού των διαδικασιών και βημάτων ελέγχου.


photo freepik

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί