Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων παίρνουν το λόγο- Τι ετοιμάζουν;

Πολύ συζήτηση για το τίποτα ή ετοιμάζουν μια διαφορετική ΕΕ;

Βαδίζοντας στην τελική ευθεία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, πλούσια συζήτηση πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε την περασμένη Πέμπτη την πρώτη κοινή συνάντηση ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων που συμμετείχαν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών και ο απολογισμός της πρόσφατης συνόδου Ολομέλειας της Διάσκεψης που εξέτασε τις συστάσεις από δύο Ομάδες πολιτών και εθνικά πάνελ.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας

Το πρώτο μέρος της συνεδρίασης επικεντρώθηκε στις νομοθετικές εξουσίες και τον δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα κοινοβούλια, τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

Οι περισσότεροι ομιλητές συμφώνησαν ότι, ως άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαίων πολιτών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές μοιράζονται την ευθύνη να προστατεύουν όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της ΕΕ.

Πολλοί μίλησαν για την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από την εφαρμογή των Συνθηκών του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας και να μεταρρυθμιστεί η ΕΕ για να αντιμετωπίσει παλιές και νέες προκλήσεις.

Πλούσια συζήτηση-Ακούστηκαν πολλές απόψεις
Σε αυτό το πνεύμα, πολλοί υποστήριξαν την έκκληση του Ευρωκοινοβουλίου για πλήρες δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Άλλοι επικεντρώθηκαν στην ευκαιρία κατάρτισης διακρατικών καταλόγων στις ευρωπαϊκές εκλογές, συζήτησαν προτάσεις για την άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής και μίλησαν για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών ρόλων του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Η απομάκρυνση από την ομοφωνία στο Συμβούλιο προτάθηκε από πολλούς ευρωβουλευτές και βουλευτές, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ ήταν ένα άλλο βασικό σημείο, με ορισμένους ομιλητές να δηλωνουν ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιος από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών αποφασίζει τι. Μερικοί ομιλητές από την άλλη, πήραν τον λόγο για να υποστηρίξουν ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ πρέπει να ανακληθούν, ζητώντας λιγότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εκπροσωπώντας αυτό το ρεύμα που βλέπει πιο καχύποτα την όποια βαθύτερη ενοποίηση.

Ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο και οι οικονομικές προτεραιότητες

Το δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης περιελάμβανε συζήτηση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική, την Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και την οικονομική διακυβέρνηση και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι ομιλητές εστίασαν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Ωστόσο, ο κοινός παρονομαστής για τα περισσότερα από αυτά ήταν η ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που θέτουν τρίτες χώρες, είτε κοντά στα σύνορα της ΕΕ είτε στη διεθνή σκηνή. Οι ομιλητές τόνισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική στη λήψη των αποφάσεων και στη συντονισμένη δράση.

Η συζήτηση ήταν πλούσια και τέθηκαν πολλές ιδέες στο τραπέζι. Διατυπώθηκε ξανά η πρόταση για απομάκρυνση από το καθεστώς της ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Προτάθηκε η στενότερη και πιο μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση των οικονομικών και βιομηχανικών πολιτικών, η προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας σε πολλούς βασικούς τομείς και η αναθεώρηση του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης.

Συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες
Η τελική συζήτηση, υπό την προεδρία του ευρωβουλευτή και συμπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης, Γκι Φερχόφσταντ, αφορούσε την εισαγωγή ενός μόνιμου μηχανισμού της ΕΕ για τη συμμετοχή και τη διαβούλευση των πολιτών.

Οι ομιλητές πήραν τον λόγο για να συζητήσουν διδάγματα από τις δομές και τις ιδέες της Διάσκεψης, όπως η δημιουργία μιας μόνιμης διαδικτυακής αγοράς για τους πολίτες της ΕΕ, ένας μηχανισμός περιοδικής διαβούλευσης και μια υποχρεωτική πρόσκληση για τους πολίτες (πιθανώς κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό της πολυμορφίας της ΕΕ ) να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ.

Ορισμένοι ομιλητές συζήτησαν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ συμμετοχικών διαδικασιών και δημοκρατικής εκπροσώπησης. Η Συζήτηση κινήθηκε σε θετικό πνεύμα και είναι πλέον κατεκτημένη η αξία της Διάσκεψης για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και των κρατών μελών.

Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 11-12 Μαρτίου
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης απαρτίζεται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (108), του Συμβουλίου (54, δύο ανά κράτος μέλος) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3), καθώς και από εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων (108), τα οποία εκπροσωπούνται ισότιμα, και των πολιτών (108).

Στο πλαίσιο της συνιστώσας των πολιτών, στις συζητήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών (80), εκπρόσωποι εθνικών εκδηλώσεων ή εθνικών ομάδων πολιτών (27, ένας ανά κράτος μέλος) και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Επιπλέον, ως μέλη συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (18 από καθεμία), εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περιφερειακών (6) και των τοπικών (επίσης 6) αρχών, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (12) και της κοινωνίας των πολιτών (8).

με πληροφορίες iefimerida/ photo vid screenshot

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί