“Δένουν τον γάϊδαρό τους με άσφαιρα”- Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τα όπλα

Οι κανόνες αυτοί, μαζί με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα, έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη δυνατότητα μετατροπής των όπλων συναγερμού και σηματοδοσίας, σε φονικά πυροβόλα όπλα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, καλώντας την να κοινοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας

Οι κανόνες αυτοί, μαζί με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα, έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη δυνατότητα μετατροπής των όπλων συναγερμού και σηματοδοσίας, τα οποία πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια ή ερεθιστικές ουσίες, σε φονικά πυροβόλα όπλα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης και της ανάγκης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας έως τις 17 Ιανουαρίου 2020.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Μάιο του 2020. Μετά τη σημερινή αιτιολογημένη γνώμη, η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή τους.

Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

photo unsplash

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί