ΒΙΝΤΕΟ: Ακραίο ψέκασμα πάνω από κατοικημένη περιοχή