Βιώσιμος τουρισμός στην Ήπειρο: Βάζουν «χέρι» στην τουριστική μας βιομηχανία

Διαβάζουμε στο tornosnews:

Η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε την πράξη ενίσχυσης δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Άγραφων και Μετεώρων, την οποία θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Άγραφων, και Μετεώρων.

Το έργο, προϋπολογισμού 97.200 ευρώ,  αφορά στην ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης με την τοπική κοινωνία για την βελτίωση της προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του βιολογικού πλούτου, αλλά και στο σχεδιασμό δράσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου και αποτελούν περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Άγραφων και Μετεώρων.

Συγκεκριμένα, ο Φορέας Διαχείρισης, είναι αρμόδιος για τη διαχείριση εκτάσεων συνολικά 5 περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 που εκτείνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι δράσεις της παρούσας έχουν στόχο τη βελτίωση διαχειριστικών εργαλείων, την ενημέρωση του κοινού για το ρόλο και τη χρησιμότητα ύπαρξης του δικτύου ΝATURA 2000, καθώς και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, προτείνεται η εκπόνηση προγράμματος ολοκληρωμένης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης όπου θα γίνει ορισμός των γεω-χωρικών ενοτήτων εντός του Πάρκου, βάση κοινών χαρακτηριστικών, καταγραφή της τουριστικής δυναμικής αλλά και προοπτικών ανάπτυξης. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη οι χωρικές πολιτικές που αφορούν το συνολικό περιβάλλον της περιοχής και επηρεάζουν τον τομέα του τουρισμού.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να οριστεί για κάθε γεω-χωρική ενότητα το επίπεδο τουριστικής προσέλκυσης σε βάθος πενταετίας και η ποσοτικοποίηση αυτής, μέσω προτεινόμενων δεικτών, στα πλαίσια της αειφορίας και της πιστοποίησης του Πάρκου ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Με την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου ως βιώσιμου προορισμού σε προστατευόμενες περιοχές και την απόκτηση της πιστοποίησης, στόχος του Φορέα Διαχείρισης είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός εγχειρίδιου με κανόνες, καλές πρακτικές και με σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων και της πλούσιας βιοποικιλότητας από την τουριστική ανάπτυξη και εναρμόνιση με ευρωπαϊκές πολιτικές.

Αυτό το εγχείρημα γίνεται για πρώτη φορά στην περιοχή και για να πετύχει χρειάζεται η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων στην περιοχή. Με σκοπό τη διάχυση καλών πρακτικών για το βιώσιμο τουρισμό, θα διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο, όπου οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν ιδέες και παράλληλα να ενημερωθούν από ειδικούς στο χώρο για τα οφέλη των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν βιώσιμες πρακτικές καθώς και για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών. Παράλληλα, βασικό μέλημα του φορέα είναι η υλοποίηση δράσεων ανάσχεσης της βιοποικιλότητας με προτεραιότητα την εφαρμογή μέτρων για την διατήρηση και προστασία των πλέον απειλούμενων ειδών.

Επιπρόσθετος στόχος είναι και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ειδικών ομάδων χρηστών, στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού των περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Ο φορέας,  αξιοποιώντας τη γνώση και εμπειρία του προσωπικού του, θα ενεργοποιήσει πιλοτικά δίκτυο συνεργασίας με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Άλλες ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης, είναι η προμήθεια τηλεσκόπιων και η υποστήριξη από ειδικούς εξωτερικούς σύμβουλους για τη συλλογή δεδομένων στις νέες περιοχές των οποίων η διαχείριση είναι αρμοδιότητά του και για τη χαρτογράφηση των βοσκοτόπων και την καταγραφή των κτηνοτροφικών μονάδων στα αλπικά λιβάδια ή και τη συλλογή δεδομένων που αφορούν σε ζημιές από άγρια ζώα. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης θα υποστηριχθούν επικοινωνιακά από το υφιστάμενο προσωπικό με τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας,  ημερίδων και με την εκτύπωση φυλλαδίων σχετικών με τις δράσεις.

Σχόλιο el.gr: Προωθείται αυτό που λέμε «βιώσιμος τουρισμός», που είναι εκείνος που δεν θα αλλοιώνει υποτίθεται την όψη της επισκεπτόμενης περιοχής και θα μειώνει, αν χρειαστεί, τον αριθμό επισκεπτών άσχετα με το αν η υπό επίσκεψη περιοχή ζει από τον τουρισμό αποκλειστικά και μόνο από τα έσοδα του τουρισμού.

 

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...