ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρωπαϊκή πόλη χωρίς καθόλου αυτοκίνητα

Στο κέντρο της ισπανικής πόλης Ποντεβέδρα κανείς δεν θα δει απολύτως κανένα όχημα.

Πρόκειται για μία «πρασινη» μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται τα τελευταία 19 χρόνια στην ισπανική πόλη: