Πανευρωπαϊκή «πράσινη λιτότητα»! Αυτό έρχεται από το 2024

Τέρμα οι χαλαροί δημοσιονομικοί κανόνες...

Την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της ΕΕ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο προκλήσεων», τονίζει η Επιτροπή.

Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2023 προβλέπουν ότι η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί κατά 1,0% το 2023 και 1,7% το 2024. Ο πληθωρισμός στην ΕΕ προβλέπεται σε 6,7% το 2023 και 3,1% το 2024. Η αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται στο 0,5% φέτος, πριν μειωθεί στο 0,4% το 2024. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει λίγο πάνω από το 6%.

H Επιτροπή τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν την δυναμική υλοποίησης των σχεδίων τους και να προχωρήσουν στην ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να συνεχίσουν την πρόοδό τους για την απαλλαγή από την οικονομία του άνθρακα, την αντιμετώπιση των ελλείψεων και αναντιστοιχιών εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, τη στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, την κλιμάκωση της έρευνας και της καινοτομίας και τη δημιουργία των συνθηκών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η συμπερίληψη των κεφαλαίων του REPowerEU στα σχέδια των κρατών μελών, με πρόσθετη χρηματοδότηση, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια και θα επιταχύνει τη στροφή προς τον εφοδιασμό καθαρής ενέργειας και μια καθαρά μηδενική οικονομία.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, η Επιτροπή ζητά από όλα τα άλλα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, ιδίως περιορίζοντας την ονομαστική αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο το 2024.

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική απορρόφηση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταργήσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης που ισχύουν έως το τέλος του 2023. Σε περίπτωση που οι ανανεωμένες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας απαιτούν την εφαρμογή μέτρων στήριξης, αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να διατηρούν τα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για την περίοδο μετά το 2024, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική σταδιακής και βιώσιμης εξυγίανσης, σε συνδυασμό με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν σε υψηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη, για να επιτύχουν μια συνετή μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική θέση.

Συμμόρφωση με τα κριτήρια ελλείμματος και χρέους της Συνθήκης:

Η Επιτροπή εκπόνησε έκθεση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για 16 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία , Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το κριτήριο του ελλείμματος δεν πληρούν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Το κριτήριο του χρέους δεν πληρούται από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Φινλανδία. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμμόρφωση με το σημείο αναφοράς για τη μείωση του χρέους δεν δικαιολογείται υπό τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο την έναρξη διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος με βάση το έλλειμμα την άνοιξη του 2024, με βάση τα στοιχεία αποτελέσματος για το 2023.

(ΑΠΕΜΠΕ – φωτο:freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί