Οι «προάγγελοι» της πραγματικής ΑΙ τρομάζουν τους ανθρώπους: 3/5 φοβούνται την ανεργία

Μιας και μέχρι τώρα αυτά που έχουν βγάλει στη φόρα αποτελούν απλά προγράμματα και όχι πραγματική τεχνητή νοημοσύνη!!

H εφαρμογή της «τεχνητής νοημοσύνης» (Artificial Intelligence, AI) επιταχύνεται μετά την καθιέρωση της εφαρμογής ChatGPT πέρυσι τον Νοέμβριο, με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να τη χρησιμοποιούν ή να σχεδιάζουν να τη χρησιμοποιήσουν.

Θωρείται μία τεχνολογική επανάσταση, η οποία εκτός από τα οφέλη που έχει στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, προκαλεί και ανησυχίες για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, όπως στο ύψος της απασχόλησης και των μισθών ή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

Μελέτη του ΟΟΣΑ, η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας που έκανε το 2022 σε 2.000 εργοδότες και 5.300 εργαζόμενους στον μεταποιητικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο επτά χωρών, οδηγεί σε ένα εκ πρώτης όψεως συμπέρασμα: «Οι ανησυχίες για σημαντική μείωση της απασχόλησης δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα».

Ο περιορισμένος αντίκτυπος της ΑΙ στην αγορά εργασίας εξηγείται, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, από το γεγονός ότι η χρήση της βρίσκεται ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να πειραματίζονται για την εφαρμογή της. Εξηγείται ακόμη από το ότι οι πρωτοπόρες στη χρήση της εταιρείες ήταν απρόθυμες να προχωρήσουν σε απολύσεις εργαζομένων, προτιμώντας την προσαρμογή του προσωπικού τους μέσω των συνταξιοδοτήσεων, οικειοθελών αποχωρήσεων και περιορισμού των προσλήψεων.

Ωστόσο, είναι φανερό ότι ο κίνδυνος υποκατάστασης ανθρώπινου δυναμικού από τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης είναι υπαρκτός και αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους που ρωτήθηκαν στην έρευνα. Τρεις στους πέντε ανησυχούσαν ότι μπορεί να έχαναν τη δουλειά τους στην επόμενη 10ετία, ιδιαίτερα εκείνοι που συνεργάζονταν με την ΑΙ, ενώ δύο στους πέντε φοβούνταν μειώσεις στους μισθούς τους μέσα στην ίδια χρονική περίοδο.

Τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν θεωρητικά τα επαγγέλματα, όπου η δουλειά μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα, τα οποία αντιστοιχούν στο 27% της συνολικής απασχόλησης.

Κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν, ωστόσο, και για άλλα επαγγέλματα καθώς, σε αντίθεση με προηγούμενες σχετικές τεχνολογίες, όπως των ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία καθολικού σκοπού τεχνολογία – όπως ο ηλεκτρισμός ή το διαδίκτυο – και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους οικονομικούς κλάδους και για ένα ευρύτατο φάσμα εργασιών.

Για την ώρα, πάντως, η ΑΙ δεν καταργεί σε σημαντικό βαθμό θέσεις εργασίας, αλλά αλλάζει τη φύση τους και τις ειδικότητες που χρειάζονται για την διεκπεραίωσή τους.

Οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι αυξήθηκε η σημασία εξειδικευμένων δεξιοτήτων για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δύο στους πέντε θεωρούσαν ότι η έλλειψη επαρκών στελεχών εξειδικευμένων για τη ΑΙ αποτελούσε εμπόδιο για της χρήση της.

Πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούσαν για τη συλλογή στοιχείων μέσω της ΑΙ σχετικά με τον τρόπο που κάνουν τη δουλειά τους ή για την προσωπική τους δραστηριότητα.

Κατά την άποψη του ΟΟΣΑ η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάζει όλο και περισσότερο την οικονομία και τη αγορά εργασίας στο μέλλον και συνεπώς θα πρέπει από τώρα να υπάρξει μέριμνα για να υπακούει αυτή σε κώδικές σωστής χρήσης, ώστε τα αναμφισβήτητα οφέλη της να υπερτερούν των κινδύνων.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει, σημειώνει ο Οργανισμός, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία που έχουν σήμερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση της ΑΙ και να προετοιμάσουν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη χρήση της, με τη χορήγηση κινήτρων στις επιχειρήσεις για εκπαίδευση του προσωπικού τους ή/και με την επίσημη εκπαίδευση.

(Με πληροφορίες από απεμπε – απεμπε-EPA-KEYSTONE photo)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί