Ο Αναστασιάδης μίλησε για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο αίσθημα ευθύνης προκειμένου να εδραιώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσει ώθηση στις εξαίρετες προοπτικές που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τους κύριους παραγωγικούς τομείς,

προς όφελος των επιχειρήσεων και του συνόλου των πολιτών, τόνισε ο απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία του στο δείπνο που παρέθεσε η ΟΕΒ, στη Λευκωσία.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η αναβάθμιση των θεμάτων της έρευνας και καινοτομίας σε Υφυπουργείο θα συμβάλει σημαντικά στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του τομέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, μόλις πριν από δύο μέρες αποφασίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και υιοθετήθηκε ο θεσμός του Επικεφαλής Επιστήμονα, με στόχο την ενίσχυση του όλου οικοσυστήματος και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοίνωσε ότι εντός δύο τριών εβδομάδων προτίθεται να καλέσει τους ανθυποψηφίους του, κατά τις προεδρικές εκλογές μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις που τους στήριξαν, «ώστε μέσα από συνεργασία να δούμε πώς να επιτύχουμε» σειρά μεταρρυθμίσεων, «διότι μέσα από τη συνεργασία», όπως είπε, «είναι που έγινε κατορθωτό να ψηφιστούν προτάσεις που μας επέτρεψαν να ορθοποδήσουμε».

Ανέφερε ότι το προεδρικό σύστημα μπορεί να προσφέρει σταθερότητα για την Κυβέρνηση, αλλά απαιτείται και συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις και πρόσθεσε ότι «για αυτό και έχει γίνει η αναγκαία προεργασία να καταγραφούν οι προτάσεις των ανθυποψηφίων μου».

«Υπάρχουν προτάσεις από πλευράς τους στα εκλογικά τους προγράμματα και έχει διαπιστωθεί ότι 26 είναι υλοποιήσιμες, συν 56 άλλες που είναι κοινές διακηρύξεις όλων των υποψηφίων», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο ελκυστικό περιβάλλον για εγχώριες και ξένες επενδύσεις, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας».

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι αυτές μεταξύ άλλων, είναι η ριζική μεταρρύθμιση, ενίσχυση της στελέχωσης και απόκτηση συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, η εφαρμογή του ΓΕΣΥ από 1ην Ιουνίου 2019 για ποιοτική διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, παράλληλα με τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του, η προώθηση θεμάτων οριζόντιας μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης και ανέλιξης προσωπικού, η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τρόπο που να την καθιστά βιώσιμη και λειτουργική και η εφαρμογή της Στρατηγικής για τον Τουρισμό

Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «πετύχαμε, τηρώντας πλήρως τους αυστηρότερους εποπτικούς κανόνες και τους κανόνες διαφάνειας και συμμόρφωσης, τη σημαντική εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, ο οποίος πλέον βασίζεται σε μια ισχυρότερη και υγιέστερη βάση όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και την κερδοφορία, αλλά και μέσω της εισαγωγής αξιόπιστων διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης δανείων και της δημιουργίας μηχανισμών αναδιαρθρώσεων από μέρους των τραπεζών» και πρόσθεσε ότι χαρακτηριστική είναι η μείωση των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων από €28.4 δις σε λιγότερο από €12 δις.

«Σε συνδυασμό μάλιστα με τη διεύρυνση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νομοθετικού πλαισίου και την προώθηση του Σχεδία ‘Εστία’, αναμένουμε ότι θα υπάρξει και ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διευκολύνοντας τη βέλτιστη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της αγοράς», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι με τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, προκύπτει μια νέα σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων που καθιστά το δημόσιο χρέος απόλυτα βιώσιμο.

Πρόεδρος ΟΕΒ: Ο πλήρης ανασχεδιασμός του οικονομικού μοντέλου είναι επιβεβλημένος

Ο πλήρης ανασχεδιασμός του οικονομικού μας μοντέλου είναι επιβεβλημένος, τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Χρίστος Μιχαηλίδης σε ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε απόψε η ΟΕΒ για τα μέλη της με επίσημο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η ΟΕΒ αναγνωρίζει «τις αλλαγές αλλά και τις επιτυχίες, με επιστέγασμα τους σταθερούς δείκτες ανάπτυξης, την μείωση της ανεργίας και επαναφορά της χώρας μας σε επενδυτική βαθμίδα», προσθέτοντας, ωστόσο ότι «οι θετικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και ασφαλώς ούτε επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος».

Απαιτείται, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, «σε βάθος ανάλυση και επίλυση των εμποδίων ανάπτυξης των υφιστάμενων και καθορισμός των νέων τομέων με συγκριτικά πλεονεκτήματα και ολοκληρωμένη στρατηγική όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία».

Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην βάση τριών αυτοτελών αλλά με συνέργειες αξόνων, της εγχώριας παραγωγής και Ανάπτυξης, του εξαγωγικού προσανατολισμού και των ξένων επενδύσεων, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται δραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλαγή δομών, συστημάτων και νοοτροπίας.

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Αναφορικά με την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι παρά τον θετικό προγραμματισμό παραμένει ημιτελής και ανεπαρκής, προσθέτοντας ότι η ΟΕΒ αναμένει την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς επίσης την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα.

Πρόσθεσε ότι σημαντικό ρόλο αναμένεται, με την σωστή οργάνωση, να διαδραματίσουν τα νέα Υφυπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού, να επιλύσουν προβλήματα και να προωθήσουν αποτελεσματικά τους αντίστοιχους τομείς.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συμβάλουν και να ενισχύσουν την Κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι «μόνο συλλογικά θα γίνουν οι τομές που χρειάζεται η χώρα και οι αλλαγές που χρειάζονται είναι μεγάλες».

Επίσης, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα διακυβέρνησης που προϋποθέτουν συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, συνεργασίες μεταξύ των τοπικών αρχών και κυρίως αποδοτική παροχή υπηρεσιών και με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη.

Ανεργία

Ο κ. Μιχαηλίδης αφού χαιρέτισε με ικανοποίηση τη ραγδαία μείωση της ανεργίας, είπε, ειδικότερα, για το φαινόμενο της μακροχρόνιας ανεργίας ότι πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι που αφήνουν συμπατριώτες μας εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και λήψη μέτρων διόρθωσης του φαινομένου και τάχθηκε υπέρ της επέκτασης των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης και της παροχής πρόσθετων κινήτρων για μείωση της ανεργίας.

Επίσης, τάχθηκε υπέρ της νομικής ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες για προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας, όπως είπε, και αποφυγή της κατάχρησης του δικαιώματος της απεργίας.

Ανάπτυξη Γης και Κατασκευές

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το κράτος πρέπει να υποβοηθήσει το κράτος για επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, ενώ ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (PPPs) ή και ξένων επενδύσεων θα μπορούσαν να κατασκευαστούν σε κρατική γη έργα ορόσημα και έργα υποδομών με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα

Είπε ακόμη ότι «πρέπει να διατηρήσουμε και ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα πολιτογράφησης παράλληλα με τα όσα μέτρα χρειάζονται για προστασία του».

Ενέργεια και Περιβάλλον

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η αειφόρος ανάπτυξη και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις, η προώθηση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ και ο μακροχρόνιος και ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη όλους τους ενεργειακούς τομείς.

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε και η κυπριακή βιομηχανία να κάνει βήματα μειώνοντας την απόσταση που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες.

(philenews)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...