«Ναι» στον «πράσινο» φωτισμό λέει η Λευκωσία

Σε περίπου έναν χρόνο εκτιμάται ότι θα τοποθετηθούν οι 7.295 λάμπες σε όλη την επικράτεια του Δήμου Λευκωσίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση για τον οδικό φωτισμό περίπου στο 50% σε σχέση με τον σημερινό λογαριασμό που πληρώνει ο δήμος.

 

Η διαδικασία τοποθέτησης θα διαρκέσει περίπου οκτώ μήνες από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς. Ωστόσο, η ημερομηνία κατακύρωσης δεν είναι γνωστή, αφού ο δήμος προχωρεί στην επαναξιολόγηση των προσφορών. Ο δήμος είχε ακυρώσει τη διαδικασία κάτι το οποίο οδήγησε την ΑΗΚ (και συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία) να προσφύγουν ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, η οποία δικαίωσε τον Δήμο Λευκωσίας.

Ο δήμος δεν θα προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, (κάτι το οποίο θα παρέτεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη διαδικασία), αλλά θεωρώντας ότι η ακύρωση έγινε για διαδικαστικούς λόγους θα περιοριστεί στην επαναξιολόγηση. Μεμπτόν θεωρήθηκε το γεγονός πως ένας από τους προσφοροδότες είχε δηλώσει ως υπεργολάβο του άτομο το οποίο τυγχάνει μέλος του διαχειριστικού συμβουλίου ή και των εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τώρα θα διοριστεί νέα επιτροπή αξιολόγησης και ακολούθως η διαδικασία να περάσει μέσω της Επιτροπής Προσφορών του δήμου και τέλος από το Συμβούλιο Προσφορών. Λόγω και των θερινών διακοπών η διαδικασία επαναξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Αν δεν καταχωρηθούν προσφυγές ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών το θέμα θα λήξει τον προσεχή Ιούνιο με την τοποθέτηση των λαμπών, διαφορετικά η διαδικασία αντικατάστασης των υφιστάμενων λαμπτήρων θα παραταθεί αναλόγως του χρόνου που θα χρειαστεί για να εξεταστούν οι όποιες προσφυγές.

 

Οι λάμπες τύπου LED εκτιμάται ότι θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και κατά 50% και η προσφορά περιλαμβάνει και δεκαετή συντήρηση.

Προσφορές υπέβαλαν οι εξής ένδεκα εταιρείες: Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Λτδ, ΖΤΕ Ελλάς Τηλεπικοινωνιών Α.Ε, Κ/Ξ Elbiomec – Elemec, Caramondani Bros Plc, Consortium Bright – Odysseas – Geomatic, Elmasco Ltd & Seventia Lightings Ltd – JV, Elteco & A&I Electric – JV, Esco ΑΗΚ LTD, F.E. First Electric Ltd, S.M.C. Joint Venture Ltd και YTM Stavrides Ltd.

Το έργο θεωρείται από τον δήμο ως μία από τις μεγαλύτερες δράσεις του Ενεργειακού Σχεδίου Βιώσιμης Ενέργειας που υλοποιεί. Το κόστος της σύμβασης θα είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ και θα καταγράφεται σε ψηφιακό χάρτη.

Η προσφυγή απερρίφθη ως αβάσιμη

Η προσφυγή κατά της απόφασης του δήμου να ανακαλέσει την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση 7.295 φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού στην επικράτεια του Δήμου Λευκωσίας με νέα φωτιστικά σώματα τύπου Led συμπεριλαμβανομένης δεκαετούς συντήρησης» καταχωρήθηκε στις 6.7.2018. Η εταιρεία Esco ΑΗΚ LTD ζητούσε: Ακύρωση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής να ανακαλέσει την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης στην εταιρεία ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε., ακύρωση της παράλειψης να προχωρήσει με την κατακύρωση του διαγωνισμού ή/και την ανάθεση της επίδικης σύμβασης στην Esco ΑΗΚ LTD και διάταγμα λήψης προσωρινού μέτρου για αναστολή κάθε και οιασδήποτε πράξης σχετικά με την επίδικη σύμβαση και/ή με τον διαγωνισμό μέχρι την εκδίκαση της παρούσας ιεραρχικής προσφυγής.

Η εταιρεία υποστήριξε πως η λήψη του προσωρινού μέτρου είναι αναγκαία καθότι οιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής (δήμου) θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων και μη αναστρέψιμων καταστάσεων με δυσμενή αποτελέσματα για την αιτήτρια. Υπoστήριξε, επίσης, πως αν δεν εκδοθεί το προσωρινό μέτρο, θα είναι αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν θα είναι δυνατή η αποκατάσταση των συμφερόντων της αιτήτριας.

Περαιτέρω υπoστήριξε πως οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από ενδεχόμενη αναστολή της διαδικασίας δεν είναι περισσότερες από τα πιθανά οφέλη, αφού σε περίπτωση που προωθηθεί περαιτέρω διαδικασία ή/και υπογραφεί οποιαδήποτε σύμβαση σε σχέση με τον επίδικο διαγωνισμό και η αιτήτρια πετύχει στην προσφυγή της, η επιτυχία της αυτή δεν θα έχει πρακτική σημασία. Από την άλλη, αν η ιεραρχική προσφυγή της αιτήτριας απορριφθεί, η υπογραφή της σύμβασης θα μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ η καθυστέρηση δεν είναι απαγορευτική.

Σημειώνεται ότι η προσφορά τους αποκλείστηκε καθότι δεν είχαν προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με συγκεκριμένο όρο των εγγράφων του διαγωνισμού και ότι η σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία ΖΤΕ Ελλάς Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αναφέρει στην απόφασή της πως: «Έχοντας υπόψη τα γεγονότα δεν διαπιστώνουμε να συντρέχει «το ενεστώς» του εννόμου συμφέροντος, αλλά ούτε και η βλάβη. Η ανάκληση της κατακύρωσης δεν βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους αιτητές. Ενόψει όλων των πιο πάνω η προσφυγή απορρίπτεται ως αβάσιμη».

Από τα φανάρια πετρελαίου στις λάμπες LED

Η σημερινή εξέλιξη πολύ απέχει από την εποχή που φωταγωγήθηκε ο πρώτος δρόμος της πρωτεύουσας, το 1882. Τότε οι λάμπες άναβαν από τη δύση του ήλιου μέχρι τις 9 το βράδυ. Στην πορεία τοποθετήθηκαν 400 φανάρια και το 1893 το Δημαρχείο διέταξε όπως τα φανάρια παραμένουν αναμμένα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ο υπάλληλος που ήταν επιφορτισμένος με την ευθύνη ανάμματος των φαναριών γυρνούσε στους δρόμους κρατώντας μια ξύλινη σκάλα. Την ακουμπούσε στον τοίχο (όπου ήταν τοποθετημένες οι λάμπες) και αφού ανέβαινε, γέμιζε με πετρέλαιο την κάθε λάμπα και την άναβε.

Για αυτή τη δουλειά πληρωνόταν με έξι γρόσια την ημέρα. Το 1906 ο φωτισμός ενισχύθηκε σε τέσσερις πλατείες με την εγκατάσταση μεγάλων λαμπτήρων λουξ. Όμως ύστερα από ένα χρόνο χάλασαν και τα λουξ και τα φανάρια και η πόλη έμεινε ξανά στο σκοτάδι. Σημειώνεται ότι το 1903, ύστερα από προσπάθειες έξι μηνών, ηλεκτροφωτίστηκε το Αρμοστείο. Ακολούθησε ηλεκτροφωτισμός του νοσοκομείου με ιδιωτική ηλεκτρική μηχανή. Ο ηλεκτροφωτισμός των σπιτιών άρχισε το 1913 από ιδιωτική εταιρεία.

(philenews)

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu