• Αρχική
 • Άρθρα
 • ATZENTA 2030
 • Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, για το Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης – Τι ειπώθηκε, για το περιβάλλον

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, για το Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης – Τι ειπώθηκε, για το περιβάλλον

Διαβάστε την ανακοίνωση:

1) Ολοκληρώνουν έως τα τέλη Απριλίου το έργο «Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού», κόστους 2,5 εκατ. €, που θα μηδενίσει και τυχόν διαφυγές υδρογονανθράκων από τον πυρσό.

2) Έχουν μελετήσει και υποβάλει προς αδειοδότηση έργα «Αναβάθμισης της Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων» ύψους 6,5 εκατ. € για την τήρηση των νέων ορίων υγρών αποβλήτων της ΕΕ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Στα έργα αυτά προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η ανέγερση νέας κλειστής δεξαμενής εξισορρόπησης. Με την ολοκλήρωση των έργων, το α΄ εξάμηνο 2020, θα επιτευχθεί απόλυτη εξάλειψη κάθε πιθανής οσμής από την μονάδα κατεργασίας υγρών αποβλήτων.

3) Όσον αφορά τις μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης έχουν δρομολογήσει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία, για την περαιτέρω βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων απόσμισης. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019. Τα μέτρα που θα προταθούν θα εφαρμοστούν άμεσα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Συνοπτικά αναφέρονται:

 • Πρόσθετα συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων.
 • Αύξηση δυναμικότητας συστημάτων αναρρόφησης.
 • Κλειστά συστήματα όπου απαιτείται (πλωτό κάλυμμα κλπ).
 • Χρήση νέων προσθέτων χημικών στις μονάδες απόσμισης.

4) Ολοκληρώνουν την επεξεργασία των παλιών σκαμμάτων ελαιωδών το α’ εξάμηνο του 2020, όπου απομένουν εργασίες αποκατάστασης σε ένα τελευταίο σκάμμα.

Photo:pexels
Πληροφορίες:thestival

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...