• Αρχική
  • Άρθρα
  • Δασικοί χάρτες – Παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων

Δασικοί χάρτες – Παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων

Παράταση έξι μηνών παίρνει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που αναρτώνται εντός του 2021 σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στην Βουλή.

Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των διορθώσεων που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, οι οποίες υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους δασικούς χάρτες.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθωμένες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο».

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα για τις εταιρείες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Επίσης με άλλο άρθρο προβλέπεται η «δυνατότητα απόδοσης σε κυκλοφορία των τμημάτων, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί, στις περιπτώσεις κατασκευής αναβαλλόμενων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) και Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί με νόμους του 2007. Η ολοκλήρωση κατασκευής των ανω τμημάτων πιστοποιείται με τη σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών ανεξάρτητου μηχανικού του αντίστοιχου έργου».

(Protothema)