ΑΙ: Ούτε αυτά τα επαγγέλματα θα γλιτώσουν! Οδηγούν τους ανθρώπους στην απραξία…

Όταν τα έγραφε όμως ο Λιακόπουλος θεωρούνταν «γραφικότητες»!!

«Οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται στα πρόθυρα μιας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας σε ειδικευμένα επαγγέλματα όπως η νομική, η ιατρική και τα οικονομικά».

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προειδοποίησε ότι τα επαγγέλματα που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο από την αυτοματοποίηση με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη ήταν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και αντιπροσώπευαν περίπου το 27% της απασχόλησης στις 38 χώρες μέλη του.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα, όπου είναι επίσης μέλος του Οργανισμού, έδειξαν πως βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο, με ένα 27,6% του εργατικού της δυναμικού να κινδυνεύει από την επέλαση της ΑΙ.

«Επαγγέλματα στα οικονομικά, την ιατρική και τις νομικές δραστηριότητες που απαιτούν συχνά πολλά χρόνια εκπαίδευσης και των οποίων οι βασικές λειτουργίες βασίζονται στη συσσωρευμένη εμπειρία για τη λήψη αποφάσεων, μπορεί ξαφνικά να βρεθούν σε μεγάλο κίνδυνο», ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

Πρόσθεσε ότι τα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης ήταν περισσότερο εκτεθειμένα στον αυτοματισμό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι εργαζόμενοι στους τομείς του δικαίου, του πολιτισμού, της επιστήμης, της μηχανικής και των επιχειρήσεων.

«Αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις, σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος παραγωγής και υιοθέτησης αυτών των νέων τεχνολογιών, υποδηλώνουν ότι οι οικονομίες του ΟΟΣΑ μπορεί να βρίσκονται στο κατώφλι μιας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να αλλάξει θεμελιωδώς τον εργασιακό χώρο».

Ο ΟΟΣΑ πρόσθεσε ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει βαρετές ή επικίνδυνες εργασίες και να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες, οι εταιρείες είναι πλέον ανοιχτές στο γεγονός ότι ένα κύριο κίνητρο για επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και η μείωση του κόστους προσωπικού.

«Κατά συνέπεια, οι καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που απαιτούν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου θα μπορούσαν να υποφέρουν περισσότερο».

(απεμπε-EPA photo)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί