Οι εντομολογικές γνώσεις στην “θεόπνευστη” Παλιά Διαθήκη.

Του Λιακόπουλου Δημοσθένη

Μη με προκαλείτε. Ο Γιαχβέ τους…φώτισε να γράψουν ότι οι ακρίδες έχουν τέσσερα πόδια αντί για έξη;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Παρακάτω τους συμβουλεύει τι να τρωνε απο τα ερπετα και τα έντομα, εκτός και αν νόμιζε ο Γιαχβέ ότι τα πουλιά έχουν τέσσερα πόδια.

Λευ. 11,21         ἀλλὰ ταῦτα φάγεσθε ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν πετεινῶν, ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα, ἃ ἔχει σκέλη ἀνώτερον τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πηδᾶν ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς γῆς.

Λευ. 11,21          Επιτρέπεται να τρώτε από τα ερπετά και τα πετούμενα εκείνα, τα οποία βαδίζουν με τα τέσσερα πόδια και έχουν τα πίσω πόδια μεγαλύτερα από τα εμπρόσθια, για να πηδούν στο έδαφος.

Λευ. 11,22         καὶ ταῦτα φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτῶν· τὸν βροῦχον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ τὸν ἀττάκην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ὀφιομάχην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ τὴν ἀκρίδα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῇ.

Λευ. 11,22          μπορείτε να τρώτε από αυτά· Τον βρούχον και τα όμοια με αυτόν, τον αττάκην και τα όμοια προς αυτόν, τον οφιομάχην και τα όμοια προς αυτόν, και την ακρίδα και τα όμοια προς αυτήν.

 

Γιαχβέ μου, τόσα εκατομμύρια ακρίδες έριξες στην Αίγυπτο, ούτε εσύ, ούτε οι θεόπνευστοι είδατε ότι έχουν έξη και όχι τέσσερα πόδια;;;;

Τα σχόλια δικά σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί