Το αρχαίο μυστικό της Ιαπωνίας για καλύτερη γνωστική μνήμη 

Το αρχαίο μυστικό της Ιαπωνίας για καλύτερη γνωστική μνήμη βρίσκεται στον αιωνόβιο άβακα , ένα εργαλείο που σε μεγάλο βαθμό έχει εγκαταλειφθεί παγκοσμίως, αλλά παραμένει διαδεδομένο στην ιαπωνική εκπαίδευση.

 Χιλιάδες μαθητές στην Ιαπωνία συνεχίζουν να μαθαίνουν στον άβακα, μια δεξιότητα που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Οι υποστηρικτές του άβακα , γνωστού ως «σορομπάν» στην Ιαπωνία, υποστηρίζουν ότι η απτική χειραγώγηση των σφαιριδίων, σε συνδυασμό με νοητικούς υπολογισμούς, δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση μυαλού-σώματος που συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων υπολογισμού και της γνωστικής μνήμης και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Η σύνδεση μεταξύ σωματικής κίνησης και νοητικής επεξεργασίας ενθαρρύνει μια πιο ενεργή και δυναμική μαθησιακή εμπειρία, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για το πώς τα παραδοσιακά εργαλεία και μέθοδοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εκπαίδευση.

(photo: pixabay)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί