«Καυτό» μοντέλο φέρνει το καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα