Αυτό είναι το μεγαλύτερο ΕΠΟΣ των Pyramidos – BINTEO

Οι στίχοι:

Παλιό παραδοσιακό τραγούδι από το Πλωμάρι της Λέσβου.
Του Μ’λάρ

Σύκου βρε Κατίγκου τσι άψι του φανάρ’
Να πάμι γύρου γύρου πακ έβρουμι του μλαρ

Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ
Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ

Πας του ανεμόμλου γύριζι του μλαρ
Όλη μέρα γύριζε λαγός μη του φανάρ’

Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ
Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ

Μες του νταμ του είχα τσ’έτρουγι χουρτάρ
Τσι ήταν τσι του κλέψαν τσαφήκαν του σαμάρ’

Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ
Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ

Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ
Του μλαρ του μλαρ δε πάγου στου Πλουμάρ