Αντιπαθεί τα πολλά ρούχα και δεν ντρέπεται καθόλου…