Τέλος Χαρτοσήμου: Καταργείται και δίνει τη θέση του στο Τέλος Συναλλαγής

Την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου και την αντικατάστασή του από το Τέλος Συναλλαγής παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο κ. Χατζηδάκης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναλυτική παρουσίαση για τα ακόλουθα ζητήματα:

α) την αντικατάσταση του τέλους Χαρτοσήμου με το Ψηφιακό τέλος συναλλαγών

β) την Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, τον εκσυγχρονισμό των θυγατρικών του και τη σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Τέλους Συναλλαγής:

  • αντικαθιστά το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο,
  • επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο,
  • αποκλείεται η επιβολή του σε συναλλαγές που υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους,
  • επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
  • ρυθμίζει πολλά ζητήματα που το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο δεν είχε ρυθμίσει με σαφήνεια:-υποκείμενο της φορολογικής υποχρέωσης, υπόχρεος προς απόδοση του φόρου, βαρυνόμενος με τον φόρο
  • περιέχει ψηφιακή διαδικασία απόδοσης του τέλους,
  • καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου,
  • θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής

(photo: freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί