«Σπίτι μου»: Ποιες οι αλλαγές στην κάλυψη του εισοδηματικού κριτηρίου αλλά και στην ηλικία του ακινήτου

Με στόχο να εγκριθούν ακόμη περίπου 5.000 δάνεια διπλασιάζεται κατά 375 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι μου» που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενώ τίθενται σε εφαρμογή δύο αλλαγές για το σύνολο όλων όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

Για την ηλικία του ακινήτου αρχικά αναφερόταν ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15 έτη, αλλά με τη νέα προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι τα 15 έτη υπολογίζονται από τον χρόνο έκδοσης της άδειας και όχι από τον χρόνο αποπεράτωσης της κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα που θα αποκτηθούν με το «Σπίτι μου» θα μπορεί να είναι νεότερα από 15 χρόνια. Το ακίνητο που αποκτάται βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής.


Για την κάλυψη του εισοδηματικού κριτηρίου δεν θα απαιτείται πλέον να έχει δηλωθεί εισόδημα 10.000 ευρώ, αλλά θα μπορεί πλέον να προσμετράται και το τεκμαρτό εισόδημα στον υπολογισμό. Για παράδειγμα, ένας νέος που είχε 5.000 ευρώ εισόδημα από εργασία και τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ από παραχώρηση κατοικίας ή από κατοχή αυτοκινήτου, θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία, και η έκτασή του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Στα τετραγωνικά μέτρα δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήματα.

Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η ΔΥΠΑ και το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο χορηγεί το δάνειο.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 25-39 ετών και προβλέπει την κάλυψη κατά 75% του τραπεζικού δανείου για την απόκτηση κατοικίας, όπως και των αντίστοιχων τόκων, από το κράτος. Για τους πολύτεκνους ή όταν το ζευγάρι αποκτήσει τρία παιδιά και άνω, το δάνειο τότε γίνεται άτοκο (100% επιδότηση).

(με πληροφορίες από newsbomb. gr / photo: pixabay)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί