Ποια τα ασφάλιστρα που απαλλάσσονται από φόρο – Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το όριο των 1.500 ευρώ

Τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλονται υπέρ των εργαζομένων, για υγειονομική περίθαλψη ή σύνταξη, απαλλάσσονται από φόρο .

Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη προς όφελος του εργαζομένου, στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας αποτελούν φορολογητέα παροχή σε είδος μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως.

Αντιθέτως, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται προς όφελος του εργαζομένου όταν είναι στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ) που έχουν συσταθεί με νόμο, δεν υπόκεινται σε φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Η εξαίρεση καταλαμβάνει κατά κανόνα και τις εισφορές που καταβάλλονται υπέρ ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η παροχή που καταβάλλεται προς τους ασφαλισμένους εφάπαξ από τα ΤΕΑ – ΙΕΣΠ είναι αφορολόγητη, ενώ η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται με 10% έως το ποσό των 40.000 ευρώ και 20% κατά το υπερβάλλον.

(με πληροφορίες από newsbomb. gr / photo: pixabay)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί