Παράταση μέχρι 31/10 για τις αιτήσεις πολιτών και επιχειρήσεων οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες – Ποιοι οι δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, 3 νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται οι ΚΥΑ σχετικά τις διαδικασίες, τους δικαιούχους και τις λοιπές λεπτομέρειες για τις ενισχύσεις των πλημμυροπαθών.  Ειδικότερα:

α) Με την ΚΥΑ 21932/09.10.2023 :

  • παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίους (από 9 Οκτωβρίου) η προθεσμία για την αίτηση χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα.

β) Με την ΚΥΑ 21933/09.10.2023 :

  • παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίους (από 9 Οκτωβρίου) η προθεσμία για την αίτηση χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγη-σαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023
  • Τροποποιείται το άρθρο 2 και για εφόσον οι δικαιούχοι έχουν αποκτήσει ακίνητο η μεταβλήθηκε η κατάσταση του ακινήτου από 1.1.2023,  για να αποδείξουν την κτήση ή την μεταβολή, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι 5 Οκτωβρίου (αντί 8 Σεπτεμβρίου).

γ) Με την ΚΥΑ 21945/09.10.2023 :

  • παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίους (από 9 Οκτωβρίου) η προθεσμία για την Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023
  • Τροποποιείται το άρθρο 2 της ΚΥΑ και στους δικαιούχους εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περίπτωση ζ του ιδίου άρθρου, ενώ το ύψος ενίσχυσης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, (εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων), καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο άρθρο 3.

(με πληροφορίες από taxheaven. gr / photo: pixabay)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί