Πανελλήνιες 2023: Πότε μηδενίζεται ένα γραπτό – Τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Καθώς αύριο, Παρασκευή ξεκινούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 για τα Γενικά Λύκεια, καλό είναι οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τι δεν θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να κινδυνέψουν να μηδενιστεί το γραπτό τους.

Συγκεκριμένα, αυτά που απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

  • Βιβλία
  • Τετράδια
  • Σημειώσεις
  • Διορθωτικό υγρό ή ταινία
  • Κινητά τηλέφωνα
  • Υπολογιστικές μηχανές
  • Ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης Πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. 

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι θα είναι οι επιτηρητές.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό

Αν ο υποψήφιος, που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, φέρει μαζί τους στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο που προαναφέρεται ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντάς την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφασή της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό, δηλαδή με μηδέν (0).

Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελη Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματεία αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

(με πληροφορίες από ehtnos. gr / photo: eurokinissi)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί