Μετρό: Μόνιμες προσλήψεις – Δείτε την προκήρυξη

Σε προσλήψεις με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προχωράει η ΣΤΑΣΥ.


Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – επτά (7) θέσεις και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – τρείς (3) θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

  • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), επτά (7) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Μηχανικός Συντήρησης Τροχαίου Υλικού (2 θέσεις), ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις), ΠΕ Υπάλληλος Διοικητικής Μέριμνας (2 θέσεις) και ΠΕ Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων (1 θέση).
  • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τρεις (3) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Ελεγκτής Ισχύος (1 θέση), ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής (1 θέση), ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Δείτε την προκήρυξη:

(με πληροφορίες από dikaiologitika. gr / photo: pixabay)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί