Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις: Βγήκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ του 2023 ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να βρουν το Τμήμα και τη Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου (κλικ εδώ) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου και της υποψήφιας σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πρόκειται να ξεκινήσει την Τετάρτη (18/10) και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα (23/10), χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.

Σημειώνεται πως, η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών (πχ. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής, βεβαίωση διαγραφής κ.α).

Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

(με πληροφορίες από cnn. gr / photo: freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί