Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τα vouchers διασύνδεσης POS και ταμειακών

Τέλος χρόνου σήμερα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» μέσω του οποίου καλύπτεται μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS καθώς και μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών μιας επιχείρησης. 

Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για παραπάνω από μία κατηγορίες.

Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 

Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.
Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται διακριτά για την κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Είναι δυνατή η ενίσχυση μόνο μίας αίτησης σε κάθε κατηγορία.

(β) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στον τρέχοντα κύκλο, δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (3) και (4) μαζί, (3) και (5) μαζί, (3) και (6) μαζί, (5) και (6) μαζί. 

Υπενθυμίζεται ότι, για να λάβει μία επιχείρηση ενίσχυση για ταμειακά συστήματα allin-one, τα οποία συμπεριλαμβάνουν λογισμικό EFT/POS (softPOS) και υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα χρειαστεί να υποβάλει δύο χωριστές αιτήσεις, μία στην κατηγορία 1 και μία στην κατηγορία 3 αντίστοιχα. 

(με πληροφορίες από iefimerida. gr / photo: freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί